Hiukkaset - Kaakkois-Suomi

Pitkän aikavälin kehitys:
Kaakkois-Suomen ilman laadussa on metsäteollisuuden ja kauttakulkuliikenteen päästöjä, kaukokulkeumia Virosta ja Venäjältä sekä lounaistuulten mukana aina Keski-Euroopasta saakka. Taantuma on vähentänyt päästöjä jo jonkin aikaa.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Suurin osa päästöistä on peräisin soodakattiloista ja meesauuneista. Erilaisten prosessimuutosten ja puhdistuslaiteinvestointien ansiosta on sellutehtaiden ilmakuormitus viime vuosina vähentynyt
Suhteessa tavoitteisiin:

Hiukkaset - Kaakkois-Suomi

Kaakkois-Suomen ilmaan suurin kuormitus tulee Kotkan, Lappeenrannan, Kuusankosken ja Imatran selluteollisuudesta ja energiantuotannosta. Selluteollisuuden merkittävimpiä ilmapäästöjä ovat energiantuotannossa syntyvät typen ja rikin oksidit sekä prosesseista peräisin olevat pelkistyneet rikkiyhdisteet. Lisäksi sellutehtailta kulkeutuu ilmaan hiukkasia, kuten natriumsulfaattia, kalsiumoksidia ja -karbonaattia.

Terveysongelmia aiheuttavat eri polttoprosessien primaariset hiukkaspäästöt. Poltossa syntyviin hiilihiukkasiin sitoutuu myös satoja erilaisia hiilivetyjä sekä raskasmetalleja.Kaakkois-Suomen hiukkaspäästöt 2015

 
Hiukkaspäästöt ovat kokonaisuudessaan laskeneet merkittävästi kolmen viimeisen vuoden aikana. © Kaakkois-Suomen ELY-keskus
 

 

Julkaistu 25.6.2014 klo 11.44, päivitetty 28.5.2019 klo 17.30