Happamoittavien yhdisteiden päästöt laskussa - Etelä-Savo

Happamoittavien yhdisteiden päästöistä typen oksidien määrä on vähentynyt 2000-luvun aikana ja rikkidioksidin määrä jonkin verran. Ammoniakin ja ammoniumin määrät ovat pysyneet suunnilleen samalla tasolla reilun vuosikymmenen. Happamoitumisella tarkoitetaan luonnon vastustuskyvyn heikkenemistä happamoittavaa laskeumaa vastaan. Energiantuotannon ja teollisuuden hiukkaspäästöjen määrä ei ole muuttunut. 2000-luvun aikana ammonium- ja rikkinitraattipäästöt ovat pysyneet miltei samana koko ajan, sitä vastoin typen oksiduulipäästöt ovat vähentyneet. Rikkiyhdisteiden päästöjä tulee kivihiilen, raskaan polttoöljyn ja turpeen poltosta ja teollisista prosesseista. Typen oksidien päästöjä syntyy liikenteen lisäksi energiantuotannossa hiili-, turve- ja sekapolttokattiloissa. Ammoniakkipäästöistä (NH3) suurin osa on peräisin maataloudesta.

Happamoittavien yhdisteiden päästöt

Happamoittavien yhdisteiden päästöt Etelä-Savossa
Happamoittavien yhdisteiden päästöt Etelä-Savossa tonnia vuodessa. Lähde: Hertta, Syke

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hiukkaspäästöt laskussa

Pääosa hiukkaspäästöistä on peräisin energiantuotannosta ja liikenteestä. Liikenteen hiukkasten päästölähteistä merkittävin on autojen renkaiden ja hiekoitushiekan aiheuttama tienpinnan hiertyminen ja keväisin leijuva katupöly.

Hiukkaspäästöt Etelä-Savo
Hiukkaspäästöt PM2,5, PM10 ja kaikki hiukkaset, Etelä-Savo. Lähde: Hertta, Syke
 

Ilman laatua mitataan

Mikkelin, Savonlinnan ja Pieksämäen kaupungeissa vuosina 2009-2017 tehdyt hengitettävän pölyn mittaukset osoittavat, että pitoisuustasot ylittävät ajoittain alemman arviointikynnyksen.

Savonlinnassa  hengitettävien hiukkasten raja-arvon lukuarvon ylityksiä on toistaiseksi ollut 24 kappaletta vuoden 2017 heinäkuun loppuun mennessä, kun niitä oli 13 kappaletta vuosina 2016 ja 2012 (lukuarvon ylityksiä sallitaan vuodessa 35 kappaletta, ennen kuin varsinainen raja-arvo ylittyy).

Mikkelissä hengitettävien hiukkasten raja-arvon lukuarvon ylityksiä mitattiin 9 kpl vuonna 2015 ja 12 kpl vuonna 2009. 
Typpidioksidin pitoisuudet, joita mitattiin vuonna 2014 Mikkelissä, jäivät selvästi alle ohje- ja raja-arvo tasojen.

Hengitettäviä hiukkasia on sovittu mitattavan Pieksämäellä vuonna 2018.

Julkaistu 14.5.2014 klo 10.34, päivitetty 9.8.2017 klo 7.49