Happamoittavien yhdisteiden päästöt - Lappi

Pitkän aikavälin kehitys:
Lyhyen aikavälin kehitys:
Suhteessa tavoitteisiin:

Happamoittavien yhdisteiden päästöt - Lappi

LAPPI_indik_2017_happamoittavat_yhdisteet_B
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rikkidioksidipäästöjen kehitys on jatkanut lähes tasaista laskuaan ja typen oksidien päästöissä on pysytty lähes edellisvuosien tasossa. Rikkidioksidin päästöihin vaikuttavat merkittävästi siirtyminen vähemmän rikkiä sisältäviin tai kokonaan rikittömiin polttoaineisiin, kun taas typenoksidien päästöihin vaikuttavat merkittävästi muutokset liikenteen määrissä ja teollisuuden sekä energian tuotannon tuotantomäärien vaihtelut sekä molempien osalta poltto- ja puhdistustekniikoiden kehitys.  Ammoniakin ja ammoniumin osalta aineiston päästöt ovat lähinnä maatalouden päästöjä.

Lapin omasta toiminnasta syntyvät ilmaan johdettavat päästöt ovat keskittyneet alueen eteläosiin, tiiviimmän kaupunkiasutuksen ja suurteollisuuden alueille. Toisaalta Lappi saa osansa myös kaukokulkeumista, joilla voi ajoittain olla merkittävääkin vaikutusta ympäristökuormitukseen.  Ilmaan johdettavien päästöjen  aiheuttaman kuormituksen vaikutus ilman laatuun ja luonnonympäristöön on suurimmassa osassa Lappia vähäinen verrattuna moniin muihin alueisiin esim. Suomessa, mikä onkin hyvin oletettavaa asutuksen ja teollisuuden keskittyminen huomioiden. Kokonaisuudessaan tarkasteltuna ja lähiajan näkymät huomioiden Lapin alueen taajamien ja tausta-alueiden ilmanlaadun voi olettaa pysyvän nykyisellä hyvällä tasolla myös lähitulevaisuudessa.

Julkaistu 29.4.2014 klo 12.58, päivitetty 24.8.2017 klo 12.54

Julkaisija: