Happamoittavien päästöjen vähentyminen on jatkunut - Häme

Pitkän aikavälin kehitys:
Päästöt ovat vähentyneet.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Päästöt ovat vähentyneet.
Suhteessa tavoitteisiin:
Päästöt ovat vähentyneet.

Happamoitavien päästöjen kehitys

Happamoitavat yhdisteet
Kuva: Happamoitavien päästöjen kehitys Hämeen ELY-keskuksen alueella vuosina 2000-2014

 

Typen oksidit edelleen merkittävin happamoittava päästö

Lähes kaikkien ilman epäpuhtauksien päästöt ovat vähentyneet selvästi 1980-luvulta, jolloin ne olivat suurimmillaan. Päästöjä on vähennetty ennen kaikkea rikinpoistolaitteiden, sähkösuodattimien, vähemmän rikkiä sisältävien polttoaineiden ja parempien polttotekniikoiden avulla.

Typen oksidit ovat olleet jo pitkään merkittävämpi happamoittava päästö kuin rikkidioksidi. Typen oksideja muodostuu palamisen yhteydessä ja tieliikenne on merkittävä päästölähde. Typen oksidipäästöt ovat vähentyneet selvästi 2000-luvun alusta lähtien erityisesti polttotekniikoiden kehittymisen ansiosta. Erityisesti liikenteen typenoksidipäästöjen vähenemä on jatkunut koko 2000-luvun.

Teollisuuden ja energiantuotannon rikkidioksidin päästöt, jotka 1980- ja 1990-luvuilla uhkasivat happamoittaa järviä ja metsiä, ovat vähentyneet edelleen.

Ammoniakkipäästöt ovat pysyneet ennallaan. Ammoniakkipäästöistä suurin osa on peräisin maataloudesta.

 

Julkaistu 14.4.2014 klo 13.16, päivitetty 30.7.2020 klo 11.16

Julkaisija: