Happamoittavat päästöt ilmaan - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

Pitkän aikavälin kehitys:
Happamoittavien päästöjen määrissä havaitaan vähenevää kehitystä. Ammoniakkipäästöissä ei laskevaa kehitystä kuitenkaan havaita.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Happamoittavat päästöt, etenkin typen oksidit, ovat edelleen jatkaneet vähenemistään.
Suhteessa tavoitteisiin:
Tavoitteena on näiden päästöjen saaminen niin alhaiselle tasolle kuin vain on teknisesti ja muutoin mahdollista.

Happamoittavat yhdisteet - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanma ja Keski-Pohjanmaa

Happamoittavat yhdisteet - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pääosa rikin ja typen oksideista on peräisin energiantuotannosta. Typen oksidit  aiheuttavat sekä happamoitumista että rehevöitymistä ja ne osallistuvat  alailmakehän otsonin muodostumiseen. Rikkidioksidi aiheuttaa vesistöjen ja maaperän happamoitumista. Energiantuotannon typpioksidipäästöt laskivat selvästi vuoden 1995 jälkeen EU:n ja kansallisen lainsäädännön myötä. Hiilivoimalat ovat investoineet merkittävästi resursseja erityisesti typpipäästöjen vähentämiseen.

Teollisuuden ja energiantuotannon typen oksidipäästöt ilmaan Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa

 Teollisuuden ja energiantuotannon typenoksidit EPOELY

Teollisuuden ja energiantuotannon rikkidioksidipäästöt ilmaan Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa

 Teollisuuden ja energiantuotannon rikkidioksidipäästöt EPOELY

 

Lähde: Ympäristönsuojelun Vahti-valvontatietojärjestelmä.

Etenkin Pohjanmaan maakunnassa on rikkidioksidipäästöt vähentyneet merkittävästi. Myös muissa maakunnissa havaitaan vähenevää kehitystä.

 

Julkaistu 24.4.2014 klo 8.41, päivitetty 25.10.2017 klo 11.11