Happamoittavat päästöt - Kainuu

Happamoittavien yhdisteiden päästöjen suunta Kainuussa on ollut laskeva koko 2000-luvun. Typen oksidien päästöt alittivat 2 000 tonnia vuonna 2009. Rikkioksidin vuotuiset päästöt ovat pudonneet lähelle 300 tonnia. Rikkidioksidin päästöjä on pudottanut vähärikkisen polttoaineen käytön yleistyminen energiantuotannossa. Typenoksidien päästöjä ovat vähentäneet poltto- ja puhdistusteknologian kehittyminen energiantuotannossa sekä liikenteen päästöjen vähentyminen.
 

Happamoittavien yhdisteiden päästöt Kainuussa

Happamoittavat yhdisteet Kainuussa
Lähde: Hertta 2.3.2017.
Julkaistu 22.8.2017 klo 16.21, päivitetty 23.8.2017 klo 10.16

Julkaisija: