Alailmakehän otsonia muodostavat päästöt vähenevät

Pitkän aikavälin kehitys:
Kaikkien alailmakehän otsonia muodostavien yhdisteiden päästöt ovat vähentyneet vuodesta 1990.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Päästöt näyttävät edelleen vähentyvän, vaikka vuonna 2010 päästöt tilapäisesti hieman nousivat kylmästä talvesta johtuen.
Suhteessa tavoitteisiin:
EU:n päästökattodirektiivin tavoitteet vuodelle 2010 saavutettiin NMVOC-yhdisteiden ja typen oksidien osalta.

Otsonin esiasteiden päästöt 1990–2013

Otsonin esiasteiden päästöt Suomessa
Päästöille on laskettu indeksi, jossa vuosi 1990 = 100. Vuonna 1990 NMVOC-päästöt olivat 227 kilotonnia, CO-päästöt 622 kilotonnia, NOx-päästöt 286 kilotonnia ja CH4-päästöt 303 kilotonnia.
Lähde: SYKE (NMVOC, CO ja NOx) ja Tilastokeskus (CH4). 2015.

Otsonipitoista ilmaa kulkeutuu meille muualta Euroopasta

Alailmakehässä otsoni on ilmansaaste, jolla on terveyshaittoja ja joka heikentää kasvien kasvua. Yläilmakehässä otsonista olisi hyötyä, sillä se suodattaa auringonvalosta haitallista UV-säteilyä, mutta alailmakehän otsonia ei sinne kulkeudu merkittäviä määriä.

Otsonia ei ole päästöissä sellaisenaan, mutta sitä muodostuu auringonvalon vaikutuksesta ilmassa olevista typen oksideista ja hiilivedyistä. Niitä tulee lähinnä liikenteestä, energiantuotannosta ja teollisuudesta. Eri yhdisteiden pitoisuussuhteet ja auringonvalon määrä vaikuttavat siihen, miten paljon ja missä otsonia syntyy. Tyypillistä on, että korkeimmat alailmakehän otsonipitoisuudet löytyvät kaupunkien laitamilta ja maaseudulta kaukana suurimmista päästölähteistä.

Ainoa tapa vähentää otsonikuormitusta on alentaa sitä muodostavien yhdisteiden päästöjä. Suomessa typen oksidien ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (NMVOC) päästöt ovat vähentyneet yli puolella ja hiilimonoksidin ja metaanin päästöt noin kolmanneksella vuodesta 1990 vuoteen 2011.

Omien päästöjemme väheneminen ei paranna ilmanlaatuamme välittömästi, sillä otsonia kulkeutuu tänne myös muualta Euroopasta.

Lähde:

  • SYKE. 2015.

 

Julkaistu 20.11.2015 klo 7.38, päivitetty 20.11.2015 klo 7.38