Ilman epäpuhtaudet

Suomessa on hyvä ilmanlaatu

Päästöt ilmaan ja vesiin ovat Suomessa vähentyneet selvästi viime vuosikymmeninä. Monet kuormitukselle asetetuista tavoitteista on joko jo saavutettu tai saavuttaminen vaikuttaa mahdolliselta tavoitevuoteen mennessä.

Typpipäästöt ovat vähentyneet lähes puoleen ja rikkipäästöt alle neljäsosaan vuodesta 1990. Ammoniakin päästöjen vähennystoimet eivät ole olleet yhtä tehokkaita, koska helposti toteutettavia teknisiä ratkaisuja ei ole löytynyt. Myös hiukkaspäästöjen määrä on pysynyt 2000-luvulla ennallaan eikä näytä vähenemisen merkkejä. Huonoja ilmanlaatupäiviä on Suomessa kuitenkin edelleen harvoin.

Valtakunnalliset indikaattorit

Alueelliset indikaattorit

 

 

Julkaistu 28.4.2015 klo 13.52, päivitetty 29.1.2021 klo 12.21