Ympäristön tila Pohjois-Savossa 2013

Pohjois-Savon ELY-keskuksen kokoamaan katsaukseen on koottu tilastotietoja Pohjois-Savon ympäristön tilasta ja sen kehityksestä 2000-luvulla. Tämä katsaus täydentää Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) julkaisemaa valtakunnallista tilakatsausta, joka luettavissa verkossa osoitteesa www.ymparisto.fi/ymparistontila2013.

Katsauksessa esittettävät tiedot on koottu eri viranomaisrekistereistä ja raportin tarkoituksena on omalta osaltaan helpottaa hajallaan olevan tiedon löydettävyyttä. Tiedot on pääosin pyritty esittämään helppolukuisesti karttoina ja graafeina. Tarpeen mukaan graafien tietosisältöä on avattu lyhyin selitekstein.

Nyt julkaistava katsaus on jatkoa ympäristön tila -katsausten sarjalle, jonka edellinen osa julkaistiin vuonna 2008. Nämäkin ovat edelleen luettavissa verkossa osoitteessa www.ymparisto.fi/ymparistontila2008.

Linkki julkaisuun doria -palvelussa

 

Julkaistu 11.12.2013 klo 9.39, päivitetty 10.1.2018 klo 14.32

Aihealue: