Ympäristön tila Keski-Suomessa 2013

Ympäristön tila on kokonaisuutena Keski-Suomessa varsin hyvä. Ympäristön tila on riippuvainen ympäristöä rasittavasta kuormituksesta. Useimmilla toimialoilla ympäristökuormitus on vähentynyt merkittävästi viime vuosikymmenten aikana, mikä näkyy ympäristön tilan parantumisena. Toisaalta kasvava kulutus ja liikkuminen lisäävät ympäristöön kohdistuvia paineita.

Teollisuuden ja energiantuotannon päästöt ilmaan ja veteen ovat vähentyneet huomattavasti usean vuosikymmenen ajan. Vuosien 2006–2012 tutkimustulosten perusteella hyvässä tai erinomaisessa tilassa on Keski-Suomen järvistä 81 %, joista 55 % ja pohjavesialueista 82 %. Keski-Suomen vesistöjä kuormittavat paikallisesti maa- ja metsätalous sekä turvetuotanto.

Vaikka ilman laatu Keski-Suomessa on pääosin hyvä, ilmastonmuutokseen vaikuttavien päästöjen hallinta on Keski-Suomellekin merkittävä haaste. Kaavoituksessa tehtävät linjaukset asumisen, palvelujen ja työpaikka-alueiden sijoittamisesta määräävät yhdyskuntien ilmastorasitteen pitkälle tulevaisuuteen.

Luonnonsuojelussa suuri haaste on edelleen lajien uhanalaistuminen. Pitkällä aikavälillä metsien ja kulttuuriympäristöjen lajiston tilanne lienee hieman helpottamassa, mutta soiden, vesien, rantojen ja kallioiden lajistolla menee heikosti.  Lajisuojelun ilopilkkuna on sukupuuton partaalla käynyt valkoselkätikka, jonka kannan kehitys on ollut aktiivisten suojelutoimien myötä Keski-Suomessa positiivinen.

Kiinteästä yhdyskuntajätteestä pystytään lajittelemalla ja kierrättämällä hyödyntämään tällä hetkellä hieman yli puolet. Lähivuosina jätteitä tullaan toimittamaan myös polttoon, mikä vähentää merkittävästi kaatopaikalle loppusijoitettavan jätteen määrää.

Ympäristön tila Keski-Suomessa 2013 -katsauksessa Keski-Suomen ELY-keskuksen asiantuntijat arvioivat ympäristön tilan kehitystä numeeriseen dataan tukeutuen. Edellinen vastaava raportti ilmestyi vuonna 2008.

Ympäristön tila Keski-Suomessa 2013 -katsaus kokonaisuudessaan:

Ympäristön tilan kansikuva_Jyväsjärvi ja Ainolanranta.jpg

Julkaistu 11.12.2013 klo 8.33, päivitetty 12.12.2013 klo 10.40