Ympäristön tila Kaakkois-Suomessa 2013

Metsäteollisuuden strategiaa ja Saimaan vettä

SaimaajajussiKaakkois-Suomen ELY-keskuksella on kolme strategista painopistettä. Yksi niistä on elinkeinoelämän monipuolistaminen ja rakennemuutoksen hallinta. Ympäristön tila-raportti kertoo osaltaan siitä, miten tätä tavoitetta kohti on Kaakkois-Suomessa kurkotettu. Metsäteollisuuden muutokset taantumassa näkyvät voimakkaasti kaikissa ympäristön tilan indikaattoreissa. Metsäteollisuuden ympäristöstrategialla yritetään uudet suunnitelmat ennakoida, niin että yllätyksiä ei tule myöskään ympäristönäkökulmassa. Taantuma näkyy kaikilla ympäristön tilan osa-alueilla. Erilaisissa päästökäyrissä taantumalla on ollut selkeästi positiivinen vaikutus, vaikkakin tehtaiden alasajot muuten lamaannuttavatkin alueen taloutta.

Toinen ELY-keskuksen  strategisista tavoitteista on sijaintiedun hyödyntäminen. Se näkyy ympäristössä ja sen tilassa, esimerkiksi maakuntakaavoituksen kautta. Kauppojen suuryksiköille varataan alueita maakunta- ja muissa kaavoissa. Ympäristön tilan kannalta näissä varauksissa tulee huomioida pohjaveden- ja luonnonsuojelu ja myös erilaiset melu- ja muut ympäristövaikutukset, kuten maankäyttö- ja rakennuslaki vaativat.

Kolmas strateginen tavoite on vesien tilan parantaminen. Uusimman ekologisen luokituksen mukaan vesien tila on hyvä monilla Kaakkois-Suomen vesialueilla, mutta tehtävää riittää sekä siinä että sekä pinta- että pohjavesien tila saadaan jatkossakin pysymään hyvänä ja joitakin kipupisteitäkin vielä on. Yksi tällainen on Pien-Saimaa ja sen tilan parantaminen ja toinen Suomenlahti jonka hyvään tilaan saattamisessa on vielä melkoinen urakka.

Kaakkois-Suomen ympäristön tila 2013  -julkaisu kokonaisuudessaan  (pdf 8 Mt)

Julkaistu 11.12.2013 klo 7.49, päivitetty 11.12.2013 klo 7.49