Ympäristön tila Pirkanmaalla 2008

Pirkanmaa on väestöltään ja taloudelliselta toimeliaisuudeltaan Suomen toiseksi suurin maakunta. Väkiluku kasvaa muuttovoiton tuodessa maakuntaan jatkuvasti lisää väkeä. Vilkkaassa maakunnassa rakentaminen, energiantuotanto, teollisuus ja liikenne kuormittavat ympäristöä ja luonnonvarojen kulutus on suurta.

Kehityksen ohessa lähiympäristön suojelu maakunnassa on edennyt hyvin viime vuosikymmeninä. Pahimmat paikalliset päästölähteet sekä ilmaan että vesiin on saatu kuriin, ja näin ollen ilman ja pintavesien laatu on valtaosin hyvä. Ilmanlaatuongelmia aiheuttavat lähinnä ruuhkainen liikenne ja keväinen katupöly. Pintavesiä rehevöittää hajakuormitus, joka paikoin näkyy laajoina leväesiintyminä sekä pienissä järvissä että reittivesillä.

Alkuperäinen luonto uhkaa jäädä kehityksen jalkoihin Pirkanmaallakin. Vaikka valtakunnalliset luonnonsuojeluohjelmat on lähes toteutettu, uhanalaisten lajien ja luontotyyppien määrä kasvaa, erityisesti metsissä ja perinnebiotoopeilla. Kaupunkiseudun kasvaessa myös rakennetun ympäristön viheralueet ja ekologiset käytävät joutuvat koetukselle.

Ilmastonmuutos alkaa näkyä maakunnassa muuttuneina vesioloina. Pirkanmaan suurten vesistöjen säännöstelyä on hiljattain kehitetty vesiluonnolle ja virkistyskäytölle aiheutuvien haittojen vähentämiseksi. Jatkossa säännöstelyjä joudutaan pohtimaan uudestaan, nyt uusien valumarytmien ja tulvasuojelun näkökulmasta.

Ympäristön tila -katsaus

Katsaus  ympäristön tilaan tarkasteli Pirkanmaan ympäristökeskuksen, nykyisin Pirkanmaan ELY,  toimialuetta. Saman aikaisesti tämän katsauksen kanssa julkaistiin 12 muun alueen vastaavat katsaukset sekä valtakunnallinen ympäristön tila –katsaus.

Katsaukset ovat tiiviitä esityksiä tärkeimmistä ja ajankohtaisimmista ympäristön tilaan liittyvistä aiheista. Jokaisesta aiheesta on tarjolla verkko-osoite, josta löytyy lisätietoja ja uusimmat päivitykset. Pirkanmaan ympäristön tila 2008 –katsauksen kokosivat Pirkanmaan ympäristökeskuksen asiantuntijat. Tietolähteinä on käytetty ympäristöhallinnon sekä muiden viranomaisten ja tutkimuslaitosten tietojärjestelmiä.

Julkaistu 13.1.2009 klo 10.38, päivitetty 28.11.2013 klo 10.34

Aihealue:
Julkaisija: