Ympäristön tila Keski-Suomessa 2008

Keski-Suomen ympäristön tila on tällä hetkellä jotakuinkin hyvä. Vesien tila on parantunut huomattavasti ja teollisuuden sekä yhdyskuntien jätevesikuormitus on saatu lupaohjauksen ja puhdistamoinvestointien avulla hyväksi ja erinomaiseksi. Myös teollisuuden ja energiantuotannon ilmapäästöjen vähentäminen on parin viimeisen vuosikymmenen aikana ollut huomattavaa. Yhdyskuntien ilman laatu onkin pääosin hyvä ja vain poikkeuksellisesti epätyydyttävä.

Haasteita Keski-Suomen ympäristön tilan kannalta ovat muun muassa vesien tilassa tapahtuva hiipivä ravinnekuormitus ja siitä aiheutuva rehevöityminen etenkin suurten järvien lahtialueilla. Ravinnekuormitus on suurelta osalta peräisin maa- ja metsätaloudesta, missä edellytetään entistä paremmin järjestettyä vesiensuojelua. 

Myös ilmastonmuutoksen hallinta on Keski-Suomellekin merkittävä haaste. Keski-Suomelle luonteenomaiset yhdyskuntien väliset pitkät etäisyydet sekä valtakunnallisten väylien läpikulku ja risteäminen maakunnassa kasvattavat liikennesuoritetta. Metsien maakuntana Keski-Suomella on erityinen vastuu myös metsäluonnon biodiversiteetin suojelussa, missä voidaan jatkossa edistyä METSO-ohjelman toteuttamisen avulla.

Ympäristön tila -katsaus

Katsaus ympäristön tilaan tarkastelee Keski-Suomen ympäristökeskuksen toimialuetta. Saman aikaisesti tämän katsauksen kanssa on julkaistu 12 muun alueen vastaavat katsaukset sekä valtakunnallinen ympäristön tila -katsaus.

Katsaukset ovat tiiviitä esityksiä tärkeimmistä ja ajankohtaisimmista ympäristön tilaan liittyvistä aiheista. Jokaisesta aiheesta on tarjolla verkko-osoite, josta löytyy lisätietoja ja uusimmat päivitykset. Keski-Suomen ympäristön tila 2008 -katsauksen ovat koonneet Keski-Suomen ympäristökeskuksen asiantuntijat. Tietolähteinä on käytetty ympäristöhallinnon sekä muiden viranomaisten ja tutkimuslaitosten tietojärjestelmiä.

Julkaistu 20.1.2009 klo 14.46, päivitetty 28.11.2013 klo 10.31

Aihealue: