Ympäristön tila Kainuussa 2008

Kainuun ympäristön tilaa luonnehtivat metsäiset vaaramaisemat ja reittivesistöt. Monin paikoin voi kokea vielä erämaisen luonnon kosketuksen, vaikka metsät ovatkin voimakkaasti metsätalouden käytössä. Suojelualueiden osuus on kuitenkin selvästi suurempi kuin Etelä-Suomessa. Ympäristön tila on pysynyt hyvänä osaksi harvan asutuksen ja vähäisen maatalouden ja teollisuuden ansiosta, mutta myös viime vuosikymmenien ympäristönsuojelutoimien ansiosta. Myös pohjavesien tila on säilynyt pääosin hyvänä.

Suurimpien vesistöjen rakentaminen voimatalouden käyttöön on hävittänyt hienoimmat kosket ja säännöstely on muuttanut suurten järvien tilaa oleellisesti. Pienemmät vesireitit on aikoinaan rakennettu uiton käyttöä varten. Rakennettujen vesistöjen tilaa on korjattu monipuolisilla kunnostustoimilla hyvin tuloksin.

Ilmastonmuutoksen myötä kasvillisuudessa ja eläimistössä tapahtuu muutoksia moneen suuntaan. Ilmastonmuutos voi aiheuttaa myös huomattavia hydrologisia muutoksia ja hajakuormitus vesistöihin voi kasvaa.Uusiutuvan energian käytön lisääntyminen voi myös monin tavoin vaikuttaa ympäristön tilaan.

Uusin tieto Kainuun ympäristön tilasta löytyy verkosta

Katsaus ympäristön tilaan tarkastelee Kainuun ELY-keskuksen toimialuetta. Samanaikaisesti tämän katsauksen kanssa on julkaistu 12 muun alueen vastaavat katsaukset sekä valtakunnallinen ympäristön tila- katsaus.

Katsaukset ovat tiiviitä esityksiä tärkeimmistä ja ajankohtaisimmista ympäristön tilaan liittyvistä aiheista. Jokaisesta aiheesta on tarjolla verkko-osoite, josta löytyy lisätietoja ja uusimmat päivitykset. Kainuun ympäristön tila 2008- katsauksen ovat koonneet Kainuun ELY-keskuksen asiantuntijat. Tietolähteinä on käytetty ympäristöhallinnon sekä muiden viranomaisten ja tutkimuslaitosten tietojärjestelmiä.

Julkaistu 31.12.2008 klo 8.00, päivitetty 28.11.2013 klo 10.30

Aihealue:
Julkaisija: