Ympäristön tila Etelä-Savossa 2008

Vesistöillä ja rannoilla on suuri merkitys Etelä-Savossa. Vesistöjen tila on ekologisen luokituksen mukaan erinomainen tai hyvä ja huonoksi luokiteltuja vesiä ei ole lainkaan. Monet pienet vesistöt ovat kuitenkin rehevöitymässä hajakuormituksen vaikutuksesta. Vesistöjen rehevöityminen on uhka  myös vesi- ja rantaluonnon monimuotoisuudelle. Pohjavesialueita on Etelä-Savossa vähän. Pohjavedet ovat pääosin hyvässä kunnossa, mutta  mm. pilaantuneet maa-alueet ovat monin paikoin riski pohjavesille.

Etelä-Savossa ei ole suurteollisuutta, minkä vuoksi pistemäiset päästöt ovat vähäisiä. Suurin pistekuormitus vesistöihin tulee yhdyskunnista, mutta sekin on vain murto-osa hajakuormituksesta. 

Ympäristön tila-katsaus

Katsaus ympäristön tilaan tarkastelee Etelä-Savon aluetta. Samanaikaisesti tämän katsauksen kanssa on julkaistu 12 muun alueen vastaavat katsaukset sekä valtakunnallinen ympäristön tila -katsaus. Ne aloittavat uuden ympäristön tila -julkaisujen sarjan. Sekä valtakunnallisia että alueellisia katsauksia julkaistaan jatkossa neljän vuoden välein.

Katsaukset ovat tiiviitä esityksiä tärkeimmistä ja ajankohtaisimmista ympäristön tilaan liittyvistä aiheista. Jokaisesta aiheesta on tarjolla verkko-osoite, josta löytyy lisätietoja ja uusimmat päivitykset. Etelä-Savon  ympäristön tila 2008 -katsauksen ovat koonneet Etelä-Savon ympäristökeskuksen (nyk. Etelä-Savon ELY-keskus) asiantuntijat. Tietolähteinä on käytetty ympäristöhallinnon sekä muiden viranomaisten ja tutkimuslaitosten tietojärjestelmiä.

Julkaistu 22.12.2008 klo 10.20, päivitetty 28.11.2013 klo 10.27

Aihealue: