Hyppää sisältöön

Ympäristöliiketoiminnan osuus arvonlisäyksestä

Ympäristöliiketoiminnan arvonlisäyksen kasvu suhteessa bruttokansantuotteeseen kuvaa lisääntyviä vihreän talouden liiketoimintamahdollisuuksia kotimaassa ja ulkomailla. Indikaattoria tulkittaessa on syytä huomioida, että se tarjoaa vain osittaisen kuvan taloudellisesta toiminnasta, jota voidaan luonnehtia ”vihreäksi”. Ympäristöliiketoiminnan sisältä löytyy myös ns. cleantech-sektorin yrityksiä, joita ei ainakaan toistaiseksi erikseen tilastoida. Ympäristöliiketoimintaan laskettavat toimialat ovat osittain päällekkäisiä biotalouden toimialakokonaisuuden kanssa. Ympäristöliiketoiminnan arvonlisäys suhteutetaan kansantalouden perushintaiseen bruttoarvonlisäykseen (B1GPHT).

Ympäristöliiketoiminnan tilastoa uudistettiin tilastovuodesta 2015 alkaen. Tilaston uudistaminen johtuu sen muuttumisesta asetusperusteiseksi (EU:n asetus Euroopan ympäristötilinpidosta 691/2011, 538/2014). Asetus muuttaa tilaston tietolähteitä ja laskentamenetelmää Suomessa. Tilastovuodesta 2015 lähtien tilastoon sisältyy 21 eri toimialaa, kun tilastovuoteen 2014 saakka siihen sisältyi vain ympäristöliiketoiminnan päätoimialat. Uudella laskentamenetelmällä tuotetut luvut eivät siis ole vertailukelpoisia vanhalla laskentamenetelmällä tuotettujen lukujen kanssa, minkä takia indikaattorin tiedot ovat ajalta 2012–2015.

 

Julkaistu 22.12.2016 klo 13.23, päivitetty 30.1.2017 klo 10.01

Aihealue: