Hyppää sisältöön

Biotalouden osuus arvonlisäyksestä

Biotalouden verrattain suuri osuus arvonlisäyksestä perustuu monipuoliseen puunjalostukseen. Arvonlisäysosuuden lasku 2000-luvun aikana heijastaa pitkälle metsäteollisuuden kohtaamia vaikeuksia. Metsäteollisuus dominoi biotalouden kokonaistunnuslukuja myös tuotoksen, viennin ja työllisyyden osalta. Vuonna 2013 arvonlisäyksen suhteen suurimmat yksittäiset toimialat olivat rakentaminen, massa- ja paperiteollisuus ja metsätalous kukin noin 15 % osuudella. Elintarviketeollisuuden osuus oli noin 13 %. Sektorikohtaiset taustaindikaattorit osoittavat, että maatalouden ja elintarviketeollisuuden merkitys ei kuitenkaan ole aivan vähäinen. Maakunnittaisessa tarkastelussa biotalouden arvonlisäyksessä ja tuotoksessa etenkin Uusimaa sekä Pirkanmaa, Varsinais-Suomi ja Keski-Suomi erottuvat muista alueista. Työllisyydessä Etelä-Pohjanmaa nousee edellä mainittujen rinnalle vahvan maatalouden ansiosta.

Julkaistu 22.12.2016 klo 13.13, päivitetty 22.12.2016 klo 10.32