Taloudelliset mahdollisuudet ja ohjauskeinot

Talouskasvu on keskeinen osa vihreää kasvua. Vähähiilinen ja resurssitehokas talous edistää hyvinvointia ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta ylikuormittamatta ekosysteemejä. Kestävä talouskasvu ja hyvinvointi ovat vuorovaikutuksessa vähähiilisyyden ja resurssitehokkuuden sekä ekosysteemipalvelujen turvaaminen kanssa usealla tavalla. Teknologiseen kehitykseen panostaminen mahdollistaa päästöjen vähentämisen ja resurssitehokkuuden lisäämisen. Erilaiset vihreän talouden tuotteet ja palvelut pohjautuvat toimiviin ekosysteemipalveluihin. Talouskasvun myötä voidaan varmistaa kansalaisten hyvinvointi ja elintaso.

Teeman indikaattorit kuvaavat Suomen talouden muuttumista kohti resurssitehokkaampaa ja vihreämpää toimintatapaa ja rakennetta. Tavoiteltu muutos sekä edellyttää toimenpiteitä että tarjoaa mahdollisuuksia. Vihreän kasvun toteuttamiseksi yritysten tulee huomioida kestävyysnäkökulmat monipuolisesti. Uuden teknologian kehittäminen ja käyttöönotto tapahtuu ennen kaikkea yrityksissä. Vihreän kasvun myötä uudenlaisten tuotteiden ja palvelujen kysyntä lisääntyy, mikä tuottaa yrityksille kasvumahdollisuuksia. Julkisella sektorilla on keskeinen rooli vihreän kasvun edistämisessä panostamalla teknologiseen muutokseen ja ohjaamalla taloutta kohti vihreämpää tuotantoa ja kulutusta.

Taloudelliset mahdollisuudet ja ohjauskeinot -teeman päämääriä ovat:

  • Tutkimus, kehitys- ja innovaatiotoiminta
  • Vihreät tuotteet ja palvelut
  • Muutosta edistävät ohjauskeinot

Tutkimus, kehitys- ja innovaatiotoiminta

Tämän päämäärän avainindikaattorit ovat:

Vihreät tuotteet ja palvelut

Tämän päämäärän avainindikaattorit ovat:

Muutosta edistävät ohjauskeinot

Tämän päämäärän avainindikaattori on:

Julkaistu 21.11.2016 klo 12.27, päivitetty 22.12.2016 klo 13.57
Aihealue: