Vesihuoltoraportit

Ajankohtaista

VEETI on uusi vesihuollon valtakunnallinen tietojärjestelmä, johon tallennetaan vuosittaisia tietoja vesihuoltolaitosten toiminnasta ja taloudesta. Kaikki laitokset, joilla on kunnan vahvistama toiminta-alue (lain mukainen vesihuoltolaitos) ovat velvollisia toimittamaan tietonsa tähän järjestelmään. Järjestelmän tietoja voi selailla paitsi itse laitokset ja viranomaiset, myös tämän sivuston kautta kaikki yhdyskuntien vesihuollon toiminnasta kiinnostuneet.

 Lisätietoja vesihuoltolaitoksille linkistä Vesihuoltolaitostietojärjestelmä (VEETI)

YMPARISTO.FI UUDISTUU

Uudistettu ymparisto.fi-palvelu julkaistaan maaliskuun loppuun mennessä

Uudistettu ymparisto.fi-verkkopalvelu julkaistaan maaliskuun viimeisellä viikolla, viikolla 13. Uudistuksen tärkeimmät muutokset koskevat sisältöä. Ymparisto.fi:hin on toteutettu käyttäjille uusia, käyttökokemusta parantavia toiminnallisuuksia. Myös sivuston ilme on uudistettu ja julkaisujärjestelmä vaihdettu. Valtaosa nykyisen ymparisto.fi:n osoitteista muuttuu, mutta tärkeät lyhytosoitteet toimivat jatkossakin. Lue lisää

Tälle sivustolle kootaan tietoa ja tilastoja Suomen keskitetystä vesihuollosta, sekä talousveden toimittamisesta että jäteveden käsittelystä.

Sivun vasemmassa laidassa löytyvät:

  • Yksittäisten jätevedenpuhdistamojen ympäristöluvan mukainen valvontatieto
  • Tilastoja yhdyskuntien vesihuollosta, mm. tietoa talousveden määristä ja maksuista
Julkaistu 7.10.2013 klo 15.10, päivitetty 12.12.2019 klo 14.43