Valtakunnallinen leväkatsaus 8.8.2019: Sinileväkesä jatkuu vielä Suomen merialueilla, järvillä kukintoja on keskimääräistä vähemmän

Tiedote 8.8.2019 klo 12.40
Meri
© Ilkka Lastumäki

Itämeren havainnot kertovat laajasta sinilevälautasta Itämeren pääaltaalla. Se ulottuu pohjoiseen lähelle Suomen rannikkoalueita. Havaintojen mukaan sinilevätilanne rannikoilla on rauhallinen. Selkämeren eteläosassa on myös havaittu sinileväkukintaa. Järvillä sinilevää esiintyy keskimääräistä vähemmän, mutta sään lämmetessä ja tuulten tyyntyessä, leväkukinnat voivat vielä runsastua.

Sinileviä edelleen runsaasti eteläisillä avomerialueilla

Satelliittihavaintojen ja Arandan meneillään olevalla seurantamatkalla tehtyjen näytteenottojen perusteella runsasta sinileväkukintaa on havaittu Itämeren pääaltaalla laajalla alueella Gotlannin pohjoispuolella. Alue ulottuu pohjoiseen aina Ahvenanmaan tasolle saakka. Kyseessä on Nodularia spumigena-sinilevän kukinta. Kyseinen laji muodostaa yleisimmin avomeren sinileväkukinnat. Koska säätila jatkunee kohtuullisen tyynenä, sinilevät nousevat pintaan, jolloin kukinta on selvästi nähtävissä merellä liikkuville. Sinileväkukintaa on havaittu myös Selkämeren eteläosassa.

Helsingin ja Travemünden välisellä reitillä kulkevan M/S Finnmaidin Alg@line-laitteiston mittaustulokset vahvistavat, että muilla avomerialueilla kuten Suomenlahdella levätilanne vastaa normaalia. Tämä merkitsee kukintojen vähenemistä syksyä kohti. Perämerellä ei ole tehty avomeren sinilevähavaintoja, mikä on normaalia. Sinilevätilannetta on rauhoittanut myös viileähkö vesi, sillä merialueillamme korkein lämpötila on ollut alle 20 °C. Pintaveden lämpötila on ollut Perämerellä 9-16 °C, Selkämerellä 9-18 °C, Saaristomerellä 16-19 °C ja Suomenlahdella 11-19 °C.

Levälautta 8.8.
Gotlannin pohjoispuolella ja Ruotsin rannikolla on laaja pintaleväksi tulkittu alue. Ahvenanmaan ja saaristomeren eteläpuolella pilvisyys estää osittain tulkinnan, pilvien välistä on havaittavissa potentiaalisia lauttoja myös saaristomeren eteläpuolella. Myös Ahvenanmeren pohjoisosissa on kohonneita klorofyllipitoisuuksia jotka tulkitaan potentiaaliseksi pintalevälautaksi. © ESA Copernicus Sentinel Data, SYKE

”Valtakunnallisen sinileväseurannan mukaan sinilevää on esiintynyt jonkin verran Suomenlahden, Saaristomeren ja Selkämeren rannikoilla, mutta runsaita kukintoja ei ole havaittu”, sanoo ryhmäpäällikkö Harri Kuosa, Suomen ympäristökeskuksesta.

Avomeren kukinta voi kuitenkin ajautua ainakin Ahvenanmaan etelä- ja länsiosaan sekä Saaristomeren eteläosaan, ja paikallisia kukintoja voi esiintyä pienillä alueilla. Sen vuoksi kannattaa vielä olla tarkkana myös niillä alueilla, joilla sinileviä ei ole viime aikoina esiintynyt.

Järvillä sinilevää keskimääräistä vähemmän

Viileä ja epävakainen sää on edelleen hillinnyt sinilevän esiintymistä järvillä. Tällä hetkellä sinilevää on havaittu 37 valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikalla. Suuressa osassa maata sinilevää esiintyy keskimääräistä vähemmän valtakunnallisen sinileväseurannan havaintopaikoilla. Kaakkois-Suomen, Hämeen ja Uudenmaan havaintopaikoilla sinilevää on havaittu vähän keskimääräistä runsaammin. Viime päivinä kansalaisilta on tullut parikymmentä lisähavaintoa ja vain muutamassa on raportoitu sinilevästä.

"Ajankohdan viileä ja epävakainen sää ei suosi sinilevien kasvua ja sinilevä on sekoittuneena veteen. Mikäli sää lämpenee ja tulee tyyntä, sinilevä voi vielä runsastua järvillä. Tyypillisesti sinilevää tavataan järvillä runsaimmin juuri tähän aikaan vuodesta, elokuussa", ryhmäpäällikkö Marko Järvinen Suomen ympäristökeskuksesta sanoo.

Keskimääräistä viileämmät päivä- ja yölämpötilat ovat pitäneet järvien pintavesien lämpötilat yhdestä kolmeen astetta viileämpänä kuin tyypillisesti tähän aikaan. Tällä hetkellä järvissä pintavesien lämpötila on maan etelä- ja keskiosissa 14-19°C sekä Kainuun, Pohjois-Pohjanmaa ja Lapin alueella Suomessa 11-15°C.

Sinileväiseen veteen on aina syytä suhtautua varoen

Sinilevää sisältävään veteen on syytä suhtautua aina siten, että se saattaa aiheuttaa terveyshaittaa. Sinilevätilanne järvien ja meren rannoilla voi vaihdella lyhyidenkin etäisyyksien välillä ja muuttua samallakin paikalla yhden päivän aikana. Myrkytysepäilyissä hakeudutaan lääkäriin ja viedään eläin eläinlääkäriin.

Myrkytystietokeskus vastaa puhelimitse ympäri vuorokauden äkillisten myrkytysten ehkäisyyn ja hoitoon liittyviin kysymyksiin maksuttomassa numerossa 0800 147 111.

Näin tunnistat sinilevän

Vähäinen määrä sinilevää näyttää vedessä vihreiltä tai kellertäviltä hiukkasilta. Rannalle voi ajautua kapeita leväraitoja. Erittäin runsaana esiintyessään sinilevä voi muodostaa maalia tai hernekeittoa muistuttavan leväpuuron, joka rantavesiin ja rannalle ajautuessaan voi muuttua räikeän turkoosiksi.

Jos levämassa hajoaa tikulla kokeiltaessa hippusina veteen, kyseessä voi olla sinilevä. Jos levä jää roikkumaan keppiin, kyseessä on jokin muu kuin sinilevä. Vesilasissa sinilevät nousevat pintaan vihertävinä hippusina noin tunnin kuluessa.

Uimarantojen levätilanne

Uimarantojen sinilevätilannetta seuraavat kunnat ja kaupungit, joten runsaasta sinileväesiintymästä uimarannalla kannattaa ilmoittaa kyseisen kunnan terveydensuojeluviranomaisille.

Ajantasaiset tiedot uimarantojen sinilevätilanteesta löytyvät kuntien verkkosivuilta ja -palveluista. Esimerkiksi Helsingin ja Espoon uimarantojen sinilevätilannetta voi seurata osoitteesta https://ulkoliikunta.fi/.

Lisätietoa uimavesien seurannasta antaa terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL):

Ilmoita levähavaintosi Järvi-meriwikiin

Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämässä Järvi-meriwikissä kansalaisetkin voivat perustaa omia havaintopaikkoja ja tallentaa niille sinilevähavaintoja järviltä ja rannikkoalueilta. Myös yksittäisiä havaintoja ja havaintoa tukevia kuvia voi lähettää eri vesistöillä liikkuessaan. Havainnot voi toimittaa älypuhelimissakin toimivan Havaintolähetti-sovelluksen avulla. Ilmoitetut havainnot näkyvät valtakunnallisella levätilannekartalla ja tukevat valtakunnallista levätilanteen arviointia. Myös havainnot siitä, että sinilevää ei ole, ovat tärkeitä.

Uimarantojen sinilevätilannetta seuraavat kunnat ja kaupungit, joten runsaasta sinileväesiintymästä uimarannalla kannattaa ilmoittaa kyseisen kunnan terveydensuojeluviranomaisille.

Suomen ympäristökeskus tiedottaa yleisestä valtakunnallisesta sinilevätilanteesta viikoittain joka torstai kesäkuun alusta elokuun loppuun saakka. Merialueiden osalta tiedotus koskee pääasiassa avomerialueita.


Leväkukintojen riskiarvio

Itämeren sinilevätilannetta taustoittava tiedote

Valtakunnallinen levätiedotus

Kuvia

Lisätietoja

(Puhelimitse klo 13–15)

Sisävesiltä

Ryhmäpäällikkö Marko Järvinen, Suomen ympäristökeskus SYKE
puh. 0295 251 241, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Merialueilta

Sinilevätilanne merialueilla

Ryhmäpäällikkö Harri Kuosa, Suomen ympäristökeskus SYKE (9.8. asti)
puh. 0295 251 106, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Vanhempi tutkija Sanna Suikkanen, Suomen ympäristökeskus SYKE (12.8. alkaen)
puh. 0295 251 660, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Itämeren tila

Ryhmäpäällikkö Mika Raateoja, Suomen ympäristökeskus SYKE (9.8. asti)
puh. 0295 251 536, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Erikoistutkija Jouni Lehtoranta, Suomen ympäristökeskus SYKE (12.8. alkaen)
puh. 0295 251 363, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Viestintä

Viestintäharjoittelija Sini Leskinen, Suomen ympäristökeskus SYKE
puh. 0295 252 096, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi