Valtakunnallinen leväkatsaus 15.8.2019: Sinilevätilanne on rauhoittunut sekä Suomen merialueilla että järvillä

Tiedote 15.8.2019 klo 12.51
Levää Itämerellä
Levää Ahvenanmaan eteläpuolella 13.8.2019. © USGS/NASA Landsat Program, SYKE

Viileä ja epävakaa sää on hillinnyt sinileväkukintoja sekä Suomen merialueilla että järvillä. Merialueilla sinilevää on edelleen välivedessä ja paikoittaisina pintakukintoina. Järvillä sinilevää on havaittu enimmäkseen veteen sekoittuneena.

Sinilevätilanne rauhoittumassa merialueilla

Sinilevähavaintojen määrä Suomen merialueilla on vähentynyt viime viikosta epävakaisempien säiden ja navakan tuulen myötä. Sinilevää on kuitenkin edelleen havaittu sekä välivedessä että pintakukintoina paikoitellen Saaristomerellä, Suomenlahdella, pohjoisella Itämerellä ja Selkämerellä.

”Satelliittihavaintojen perusteella pintakukintoja on etenkin Gotlannin ja Ahvenanmaan välisellä merialueella sekä Suomenlahden suualueella. Valtakunnallisen leväseurannan rannikkohavaintopaikoista vain kahdella on tällä viikolla havaittu levää”, tutkija Sanna Suikkanen Suomen ympäristökeskuksesta sanoo.

Avomeren pintaveden lämpötilat ovat nyt Suomenlahdella 15 – 19 °C, Saaristomerellä 17 – 19 °C, Selkämerellä 12 – 18 °C ja Perämerellä 12 – 17 °C astetta. Ennustetun kovan tuulen ja aallokon voi odottaa entisestään hajottavan sinilevän pintakukintoja.

Järvillä sinilevää keskimääräistä vähemmän

Viileä ja epävakainen sää on edelleen hillinnyt sinilevän esiintymistä järvillä. Sinilevää on havaittu 43 valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikalla. Näistä vain yhdeksällä havaintopaikalla levämäärä on arvioitu runsaaksi. Viime päivinä kansalaisilta on saatu muutama lisähavainto sinilevästä järviltä Etelä- ja Keski-Suomesta.

Järvien pintavesien lämpötilat ovat yhdestä kahteen astetta viileämpänä kuin tyypillisesti tähän aikaan. Tällä hetkellä järvissä pintavesien lämpötila on maan etelä- ja keskiosissa 16 – 18 °C, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 14 – 16 °C ja Lapin alueella Suomessa 11 – 14 °C.

Sinileväiseen veteen on aina syytä suhtautua varoen

Sinilevää sisältävään veteen on syytä suhtautua aina siten, että se saattaa aiheuttaa terveyshaittaa. Sinilevätilanne järvien ja meren rannoilla voi vaihdella lyhyidenkin etäisyyksien välillä ja muuttua samallakin paikalla yhden päivän aikana. Myrkytysepäilyissä hakeudutaan lääkäriin ja viedään eläin eläinlääkäriin.

Myrkytystietokeskus vastaa puhelimitse ympäri vuorokauden äkillisten myrkytysten ehkäisyyn ja hoitoon liittyviin kysymyksiin maksuttomassa numerossa 0800 147 111.

Näin tunnistat sinilevän

Vähäinen määrä sinilevää näyttää vedessä vihreiltä tai kellertäviltä hiukkasilta. Rannalle voi ajautua kapeita leväraitoja. Erittäin runsaana esiintyessään sinilevä voi muodostaa maalia tai hernekeittoa muistuttavan leväpuuron, joka rantavesiin ja rannalle ajautuessaan voi muuttua räikeän turkoosiksi.

Jos levämassa hajoaa tikulla kokeiltaessa hippusina veteen, kyseessä voi olla sinilevä. Jos levä jää roikkumaan keppiin, kyseessä on jokin muu kuin sinilevä. Vesilasissa sinilevät nousevat pintaan vihertävinä hippusina noin tunnin kuluessa.

Uimarantojen levätilanne

Uimarantojen sinilevätilannetta seuraavat kunnat ja kaupungit, joten runsaasta sinileväesiintymästä uimarannalla kannattaa ilmoittaa kyseisen kunnan terveydensuojeluviranomaisille.

Ajantasaiset tiedot uimarantojen sinilevätilanteesta löytyvät kuntien verkkosivuilta ja -palveluista. Esimerkiksi Helsingin ja Espoon uimarantojen sinilevätilannetta voi seurata osoitteesta https://ulkoliikunta.fi/.

Lisätietoa uimavesien seurannasta antaa terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL):

Ilmoita levähavaintosi Järvi-meriwikiin

Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämässä Järvi-meriwikissä kansalaisetkin voivat perustaa omia havaintopaikkoja ja tallentaa niille sinilevähavaintoja järviltä ja rannikkoalueilta. Myös yksittäisiä havaintoja ja havaintoa tukevia kuvia voi lähettää eri vesistöillä liikkuessaan. Havainnot voi toimittaa älypuhelimissakin toimivan Havaintolähetti-sovelluksen avulla. Ilmoitetut havainnot näkyvät valtakunnallisella levätilannekartalla ja tukevat valtakunnallista levätilanteen arviointia. Myös havainnot siitä, että sinilevää ei ole, ovat tärkeitä.

Uimarantojen sinilevätilannetta seuraavat kunnat ja kaupungit, joten runsaasta sinileväesiintymästä uimarannalla kannattaa ilmoittaa kyseisen kunnan terveydensuojeluviranomaisille.

Suomen ympäristökeskus tiedottaa yleisestä valtakunnallisesta sinilevätilanteesta viikoittain joka torstai kesäkuun alusta elokuun loppuun saakka. Merialueiden osalta tiedotus koskee pääasiassa avomerialueita.


Leväkukintojen riskiarvio

Itämeren sinilevätilannetta taustoittava tiedote

Valtakunnallinen levätiedotus

Kuvia

Lisätietoja

(Puhelimitse klo 13–15)

Sisävesiltä

Ryhmäpäällikkö Marko Järvinen, Suomen ympäristökeskus SYKE
puh. 0295 251 241, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Merialueilta

Sinilevätilanne merialueilla

Vanhempi tutkija Sanna Suikkanen, Suomen ympäristökeskus SYKE (16.8. asti)
puh. 0295 251 660, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Tutkija Sirpa Lehtinen, Suomen ympäristökeskus SYKE (19.8. alkaen)
puh. 0295 251 353, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Itämeren tila

Erikoistutkija Jouni Lehtoranta, Suomen ympäristökeskus SYKE
puh. 0295 251 363, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Viestintä

Viestintäharjoittelija Ville Jäppinen, Suomen ympäristökeskus SYKE
puh. 0295 252 095, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi