Vesihuollon tietojärjestelmä (VEETI) - ohjeita tiedontuottajille

Yleistä

Vesihuollon tietojärjestelmään (VEETI) kerätään tietoja vedenhankinnasta ja viemäröinnistä vuodesta 2016 alkaen.

Vesihuollon tietojärjestelmä on vesihuoltolakiin perustuva, joten sen käyttäminen tai käyttämättä jättäminen ei ole vapaavalintaista. Mikäli vesihuoltolaitoksella on kunnan vahvistama toiminta-alue, tulee VEETI-tietojärjestelmä ottaa käyttöön. VEETIn käyttäminen koskee myös vesihuollon tukkulaitoksia ja jätevedenkäsittelylaitoksia. 

Järjestelmässä tulee olemaan tietoa mm.

  • verkostoon liittyneiden ja liittymättömien asukkaiden määristä
  • taloudellisista tunnusluvuista mm. taksoista
  • vedenhankintaan otetuista ja toimitetuista vesimääristä
  • vesihuoltolaitosten toimintamuodoista
  • vesi- ja viemäriverkostojen materiaaleista ja määristä

Julkiset raportit löytyvät täältä: http://www.ymparisto.fi/Vesihuoltoraportit

VEETI-tietojärjestelmän käyttö

Tiedot tallennetaan vuosittain, raportointivuotta seuraavan huhtikuun loppuun mennessä.

Suomi.fi- käyttöohje VEETIin: http://wwwp5.ymparisto.fi/Veetihelp/docs/Suomi.fi-kirjautuminen_Veetiin.pdf

Pääset ohjelmistoon omalla KATSO-tunnuksellasi tästä linkistä: https://wwwp5.ymparisto.fi/veeti

KATSO-tunnusten hankkiminen

Tässä pikaohjeessa on kuvattu miten tunnukset voi hankkia.

Avoin rajapinta

VEETI-järjestelmään on tehty avoin rajapinta, jossa on saatavilla muu kuin käyttörajoitettu tietosisältö. Käyttörajoitettua tietoa on kaikki henkilöihin ja paikkatietoon liittyvä tieto. Rajapintaan pääset tästä linkistä: http://veetirajapinta.ymparisto.fi/v1

Koulutusaineisto

VEETI-neuvottelupäivien aineisto löytyy täätä: VEETI-neuvottelupäivät

VEETI-ohjeet löytyvät tämän sivun oikeasta reunasta. Käyttöönottokoulutuksen koulutusmateriaalia ovat seuraavat osiot:

Lisätietoja

Suomen ympäristökeskuksen tekninen tuki:
veetituki@ymparisto.fi puh. 029 525 1859

Lisätietoa Katso-tunnisteen perustamisesta saa Verohallinnon Katso-tukipalvelusta:
katso@vero.fi, puh.  020 697 040

Julkaistu 2.9.2015 klo 14.13, päivitetty 18.11.2019 klo 15.42