Järvirekisteri - ohjeita tiedontuottajille

Järvirekisteri on Hertta-ympäristötiedon hallintajärjestelmän osa, joka sisältää perustiedot kaikista Suomen yli 1 ha:n kokoisista järvistä. Näitä perustietoja ovat mm. järven sijaintikunta, vesipinta-ala, rantaviivan pituus ja valuma-aluejaon mukainen järvinumero. Osasta järviä rekisteristä löytyy myös yksityiskohtaisempaa tietoa, kuten esimerkiksi keskisyvyys, suurin syvyys sijainteineen sekä tietoa järven syvyyskartoituksesta. Rekisteristä löytyvät  myös oleelliset metatiedot koskien järvestä mahdollisesti muodostettua, sen pohjamuotoja kuvaavaa paikkatietoaineistoa. Kutakin rekisterin järveä koskevat kootut tiedot saadaan käyttäjille esimerkin mukaisena järvikorttina.

Tiedot rekisteriin on koottu useammasta eri lähteestä ja niitä päivitetään jatkuvasti. Järvien sijaintitiedot (järven laskennallinen keskipiste, sijaintikunta ja karttalehti) perustuvat maanmittauslaitoksen 1:20 000 mittakaavaisesta rantaviiva-aineistosta Suomen ympäristökeskuksessa jalostettuun järviaineistoon. Järvirekisterin tietoihin pääsee tutustumaan OIVA - ympäristö- ja paikkatietopalvelun kautta.

Järven pohjamuotoihin liittyvät tiedot (keskisyvyys, tilavuus, suurin syvyys) perustuvat rekisterissä pääasiassa kolmen eri tarkkuustason tietoihin. Tarkimmat tiedot on sellaisista järvistä, joiden syvyystiedoista on olemassa aito, kaikki syvyyshavainnot sisältävä paikkatietoaineisto. Sen muodostamisen yhteydessä lasketaan järvelle em. fysiografiset tunnusluvut. Kertaluokkaa epätarkemmat tiedot on niistä järvistä, joista em. fysiografiatiedot on määritetty Maanmittauslaitoksen maastotietokannan vektorimuotoisista syvyysaineistoista. Epätarkimmat tiedot on niistä järvistä, joiden osalta fysiografiatiedot perustuvat graafisiin määrityksiin syvyyskartoilta. Tietojen tarkkuuteen aiheuttavat vaihtelua lisäksi eri aikakausien syvyyskartoitusmenetelmät sekä käytettävissä olevan rantaviiva-aineiston laatuongelmat.

Lisätietoja

Kehitysinsinööri Jari Hakala, Vesikeskus, Suomen ympäristökeskus

Julkaistu 24.9.2013 klo 12.03, päivitetty 24.9.2013 klo 12.43