Sähkö- ja elektroniikkalaitetilastot

Kotitalouden sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräystavoite on vuodesta 2019 alkaen vähintään 65 % suhteessa kolmen edellisen vuoden markkinoille laskettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keskiarvoon. Vuonna 2019 keräysaste oli 57,9 %, vaikka Suomessa kerätään sähkö- ja elektroniikkalaitteita asukasta kohden lähes 13,3 kg vuodessa, mikä on Euroopan kärkitasoa.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet luokitellaan niistä annetun asetuksen liitteen 1 mukaisesti kymmeneen eri laiteluokkaan. Jokaista luokkaa koskevat hyödyntämis-, kierrätys- ja uudelleenkäyttötavoitteet, joiden saavuttamisesta tuottajien tulee huolehtia.

Kerätyn romun uudelleenkäyttö-, kierrätys- ja hyödyntämistavoitteet

Lämmitys- ja jäähdytyslaitteet (luokka 1) ja muut suuret laitteet (luokka 4):

  • hyödyntämistavoite 85 %
  • uudelleenkäyttö- ja kierrätystavoite 80 %

Näytöt (luokka 2):

  • hyödyntämistavoite on 80 %
  • uudelleenkäyttö- ja kierrätystavoite 70 %

Pienet laitteet (luokka 5) ja pienet teletekniset laitteet (luokka 6):

  • hyödyntämistavoite 75 %
  • uudelleenkäyttö- ja kierrätystavoite 55 %

Tavoitteet saavutettiin vuonna 2019.

Raportointi Euroopan komissiolle

Pirkanmaan ELY-keskus toimittaa Euroopan komissiolle sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevat tilastot joka vuosi kesäkuussa.

Julkaistu 6.9.2013 klo 15.42, päivitetty 18.3.2022 klo 8.08
Julkaisija: