Romuajoneuvotilastot

Auto tulee kierrättää asianmukaisesti, kun sen matka tulee tiensä päähän. Romuajoneuvon viimeisellä haltijalla on velvollisuus palauttaa ajoneuvo viralliseen vastaanottopisteeseen, josta saa romutustodistuksen.

Romutustodistusten määrä on ollut kasvussa. Vuonna 2019 ajoneuvorekisteristä poistui romutustodistuksella 78 389 ajoneuvoa. Romutuspoistojen kasvua ovat lisänneet romutuspalkkiokampanjat sekä todennäköisesti myös metallin nousseet maailmanmarkkinahinnat ja kuluttajien parempi tietoisuus. Lisäksi Traficom on ottanut käyttöön sujuvamman sähköisen toimintamallin, jossa romutustodistus ajoneuvosta voidaan tehdä reaaliajassa. Virallisten romutuspoistojen lisäksi osa romuajoneuvoista päätyy edelleen muualle kuin virallisiin vastanottopisteisiin.

Romuajoneuvojen hyödyntäminen
 
 
 
 
 

 

 

Auton elämänkaaren päättyessä siitä voidaan vielä saada käyttöön varaosia, metalleja ja energiaa. Romuajoneuvoista annetun asetuksen (123/2015) mukaan romuajoneuvojen uudelleenkäyttö- ja hyödyntämisasteen tulee olla 95 % ja uudelleenkäyttö- ja kierrätysasteen 85 %. Suomi on saavuttanut uudelleenkäyttö- ja hyödyntämisasteen (95,2 % vuonna 2019) ja pääsee aivan lähelle uudelleenkäyttö- ja kierrätystavoitetta (84,7 % vuonna 2019).

Raportointi Euroopan komissiolle

Pirkanmaan ELY-keskus laatii ja toimittaa Euroopan komissiolle ajoneuvoja koskevan tilastoraportin vuosittain kesäkuussa.Tilastot perustuvat tuottajayhteisön ilmoittamiin tietoihin. Tuottajayhteisö Suomen Autokierrätys Oy vastaa yli sadan uusien ja käytettyjen autojen maahantuojien tuottajavastuuvelvoitteista. Raportteja on toimitettu komissiolle vuoden 2006 tilastoista alkaen.

Liitteet

Julkaistu 6.9.2013 klo 14.51, päivitetty 24.6.2021 klo 14.01
Julkaisija: