Romuajoneuvotilastot

Auto tulee kierrättää asianmukaisesti, kun sen matka tulee tiensä päähän. Romuajoneuvon viimeisellä haltijalla on velvollisuus palauttaa ajoneuvo viralliseen vastaanottopisteeseen, josta saa romutustodistuksen.

Romutustodistusten määrä on ollut kasvussa ja oli vuonna 2017 ennätyksellisen korkea. Vuonna 2017 ajoneuvorekisteristä poistui romutustodistuksella 72 710 ajoneuvoa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli yli 20 %, mitä on todennäköisesti edistänyt metallin nousseet maailmanmarkkinahinnat ja kuluttajien parempi tietoisuus. Lisäksi Traficom on ottanut käyttöön sujuvamman lopullisten poistojen sähköisen toimintamallin, missä romutustodistus ajoneuvosta voidaan tehdä reaaliajassa järjestelmään. Virallisten romutuspoistojen lisäksi edelleen osa romuajoneuvoista päätyy muualle kuin virallisiin vastanottopisteisiin.

Auton elämän kaaren päättyessä, siitä voidaan vielä saada käyttöön varaosia, metalleja tai energiaa. Romuajoneuvoista annetun asetuksen (123/2015) mukaan romuajoneuvojen uudelleenkäyttö- ja hyödyntämisasteen tulee olla 95 % ja uudelleenkäyttö- ja kierrätysasteen 85 %. Suomi on saavuttanut uuden tavoitteen mukaisen uudelleenkäyttö- ja hyödyntämisasteen (97 % 2017) ja pääsee lähelle uudelleenkäyttö- ja kierrätysasteen tavoitetta (83 % 2017).

Raportointi Euroopan komissiolle

Pirkanmaan ELY-keskus laatii ja toimittaa Euroopan komissiolle ajoneuvoja koskevan tilastoraportin vuosittain kesäkuussa.Tilastot perustuvat tuottajayhteisön ilmoittamiin tietoihin. Tuottajayhteisö Suomen Autokierrätys Oy vastaa yli sadan uusien ja käytettyjen autojen maahantuojien tuottajavastuuvelvoitteista. Raportteja on toimitettu komissiolle vuoden 2006 tilastoista alkaen. 

Seuraavassa tilastoja vuodesta 2005 alkaen:

 

Julkaistu 6.9.2013 klo 14.51, päivitetty 2.7.2019 klo 9.16
Julkaisija: