Rengastilastot

Suomessa kerättiin vuonna 2020 talteen yli 61 000 tonnia renkaita, mikä vastaa yli 7,6 miljoonaa henkilöauton rengasta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikki markkinoille lasketut renkaat päätyvät keräykseen. Suomessa renkaiden keräyksen ja hyötykäytön järjestää tuottajayhteisö Suomen Rengaskierrätys Oy.

Valtioneuvoston asetus (527/2013) edellyttää, että vähintään 95 % markkinoille saatetuista renkaista valmistellaan uudelleenkäyttöön, kierrätetään tai muutoin hyödynnetään. Tämä vaatimus on yleensä ylitetty reilusti.

Vuoden 2020 hyödyntämisaste oli 140 %. Yli sadan prosentin hyödyntämisaste johtuu siitä, että tuottajayhteisö kerää ja hyödyntää enemmän renkaita kuin sen jäsenet laskevat markkinoille. Renkaiden keräyspisteverkko on myös tiheä, mikä osaltaan mahdollistaa korkeat keräys- ja hyödyntämismäärät.

Kerätyistä käytöstä poistuneista renkaista suurin osa hyödynnetään erilaisissa maanrakennuskohteissa. Muita hyötykäyttötapoja ovat muun muassa vedenpuhdistus, räjäytyssuojamattojen valmistus ja pinnoitus uusiorenkaiksi.

Liitteenä olevassa taulukossa on tilastoja vuodesta 2007 lähtien. Tilastot perustuvat tuottajayhteisön Pirkanmaan ELY-keskukselle vuosittain ilmoittamiin tietoihin.

Liitteet

Julkaistu 6.9.2013 klo 10.06, päivitetty 17.6.2021 klo 16.03
Julkaisija: