Pakkausjätetilastot

Valtioneuvoston asetuksessa pakkauksista ja pakkausjätteistä (518/2014) säädetään pakkausjätteiden uudelleenkäyttöä ja kierrätystä koskevista vaatimuksista. Pantillisten juomapakkausten kierrätystavoitteista säädetään valtioneuvoston asetuksessa juomapakkausten palautusjärjestelmästä (526/2013). Tavoitteiden saavuttaminen on säädetty tuottajien eli pakkaajien ja pakattujen tuotteiden maahantuojien vastuulle. Tavoitteet on pääosin saavutettu.

EU:n direktiivissä 94/62/EU pakkauksista ja pakkausjätteistä säädetään jäsenvaltioita koskevista pakkausten kierrätystavoitteista:
 

Pakkausmateriaali Nykyinen tavoite Tavoite 2025 Tavoite 2030
Kokonaistavoite 55 % 65 % 70 %
Muovi 22,5 % 50 % 55 %
Puu 15 % 25 % 30 %
Rautametallit 50 % (metallit yhteensä) 70 % 80 %
Alumiini 50 % (metallit yhteensä) 50 % 60 %
Lasi 60 % 70 % 75 %
Kuidut (paperi ja kartonki) 60 % 75 % 85 %

Tilastojen raportointi Euroopan komissiolle

Pirkanmaan ELY-keskus laatii ja toimittaa pakkaus- ja pakkausjätetilastoja vuosittain Euroopan komissiolle. Tilastoja on toimitettu vuoden 1997 tilastoista alkaen.

Tilastot perustuvat tuottajien ja tuottajayhteisöiden vuosittain ilmoittamiin tietoihin. Tilastot eivät sisällä kaikkia Suomessa käytettyjä pakkauksia, sillä luvuista puuttuvat mm. alle miljoonan euron liikevaihdon yritykset, yksityisten maahantuonti, nettikauppa ja ns. vapaamatkustajat. Myöskään Ahvenanmaan luvut eivät ole mukana tilastoissa.

Julkaistu 6.9.2013 klo 11.25, päivitetty 27.6.2019 klo 13.37
Julkaisija: