Pakkausjätetilastot

Pakkausjätteiden uudelleenkäyttöä ja kierrätystä koskevista vaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetuksessa pakkauksista ja pakkausjätteistä (518/2014). Pantillisten juomapakkausten kierrätystavoitteista säädetään puolestaan valtioneuvoston asetuksessa juomapakkausten palautusjärjestelmästä (526/2013). Tavoitteiden saavuttaminen on säädetty tuottajien eli pakkaajien ja pakattujen tuotteiden maahantuojien vastuulle. Tavoitteet on pääosin saavutettu.

EU:n direktiivissä 94/62/EU pakkauksista ja pakkausjätteistä säädetään pakkausten kierrätystavoitteista seuraavasti:

Pakkausmateriaali Tavoite 2025 Tavoite 2030
Kokonaistavoite 65 % 70 %
Muovi 50 % 55 %
Puu 25 % 30 %
Rautametallit 70 % 80 %
Alumiini 50 % 60 %
Lasi 70 % 75 %
Kuidut (paperi ja kartonki) 75 % 85 %

 

Tilastojen raportointi Euroopan komissiolle

Pirkanmaan ELY-keskus laatii ja toimittaa pakkaus- ja pakkausjätetilastoja vuosittain Euroopan komissiolle. Tilastoja on toimitettu vuodesta 1997 alkaen.

Tilastot perustuvat tuottajien ja tuottajayhteisöiden vuosittain ilmoittamiin tietoihin. Tilastot eivät sisällä kaikkia Suomessa käytettyjä pakkauksia, sillä luvuista puuttuvat mm. alle miljoonan euron liikevaihdon yritykset, yksityisten tahojen maahantuonti, nettikauppa ja ns. vapaamatkustajat. Myöskään Ahvenanmaan luvut eivät ole mukana tilastoissa.

Vuosina 2012-2019 kuidun (kartonki, pahvi ja paperi) lasin, metallin, muovin ja puun kierrätysasteet ovat kehittyneet positiiviseen suuntaan:

Pakkausjätetilastot 2012-2019. Tuoreimmat luvut: kuitu 116 %, lasi 98 %, metalli  85 %, muovi 42 % ja puu 27 %.
 
Julkaistu 6.9.2013 klo 11.25, päivitetty 18.3.2022 klo 8.09
Julkaisija: