EU:n päästökattodirektiivi ja sen mukainen raportointi

Päästökattodirektiivi

EU:n uusittu päästökattodirektiivi (National Emission Ceilings Directive (EU) 2016/2284)  on osa komission pitkän aikavälin ohjelmaa ilman epäpuhtauksien terveydelle ja ympäristölle aiheuttamien haittojen ehkäisemiseksi. Direktiivissä on asetettu päästörajat vuodelle 2020 ja sen jälkeisille vuosille viidelle ilman epäpuhtauden päästöille: typen- ja rikinoksidit, haihtuvat orgaaniset yhdisteet, pienhiukkaset (PM2.5) ja ammoniakki.

Raportointi

Uuden EU:n päästökattodirektiivin (EU) 2016/2284 mukaisesti toimitetaan samat tiedot komissiolle kuin YK:n kaukokulkeutumissopimuksellekin. Molemmat raportoinnit löytyvät täältä

Julkaistu 12.9.2013 klo 12.29, päivitetty 12.6.2019 klo 13.43