Hydrologinen kuukausitiedote kesäkuu 2011

Uimavedet olivat tavallista lämpimämpiä, Järvi-Suomen suuret järvet olivat edelleen alhaalla

Kesäkuun loppupuolella etenkin Länsi-Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla satoi paljon. Sateet kasvattivat virtaamia ja nostivat vedenpintoja. Keski- ja Itä-Suomen suurissa järvissä vesi oli kuitenkin edelleen matalalla. Pintavedet olivat kesäkuussa enimmäkseen tavallista lämpimämpiä, joskin kuukauden puolivälin jälkeen sateiset ja tuuliset säät viilensivät niitä. Kuukauden päättyessä Keski-Suomessa mitattiin jopa 24-asteista vettä, ja muuallakin vesien lämpötilat olivat muutaman asteen keskiarvojen yläpuolella. Pohjavedet olivat alhaalla erityisesti Itä-Suomessa. Haihdunta vaihteli kesäkuussa paljon.

Sadanta

Kesäkuun sadesumma oli monin paikoin selvästi keskimääräistä suurempi. Runsaimmat sateet saatiin Länsi-Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Siellä sadetta kertyi muutaman päivän aikana laajoille alueille 40–65 mm, mikä vastaa tyypillistä koko kesäkuun sademäärää. Kuukausisadanta vaihteli Lounais-Suomen 50 mm:stä Länsi-Lapin jopa 150 mm:iin. Sateisinta oli kuukauden puolivälin jälkeen.

Vesistöjen vedenkorkeus ja virtaama

Kesäkuun puolivälin jälkeen saadut runsaat sateet kasvattivat virtaamia erityisesti Länsi-Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Tornionjoessa virtaamat olivat monin paikoin tämänvuotista kevättulvaa suurempia ja Iijoellakin lähellä sitä. Kuukauden lopussa suurimpien sateiden loputtua virtaamat kääntyivät taas laskuun. Sateiden vaikutus näkyi myös monissa järvissä vedenpinnan nousuna, vaikka yleisesti vedenpinnat olivat kesäkuussa laskusuunnassa. Sateet saivat vedenkorkeudet suuressa osassa maata lähelle ajankohdan keskiarvoja, mutta monissa Keski- ja Itä-Suomen suurissa järvissä vesi oli vielä kesäkuun lopussa hyvin alhaalla. Esimerkiksi Pyhäselällä ja Haukivedellä eroa keskimääräiseen oli -45 cm. Lapissa Lokan ja Porttipahdan vedenpinnat olivat edelleen ennätyksellisen alhaalla.

Kuukauden loppuessa Pielisen pinta poikkesi -34 cm ajankohdan keskiarvosta, Kallaveden -15cm, Saimaan -37 cm, Keiteleen -15 cm, Päijänteen -2 cm, Säkylän Pyhäjärven +3 cm, Längelmäveden -24cm, Näsijärven -18 cm, Lappajärven +15 cm, Lammasjärven -5 cm, Oulujärven 0 cm, Lokan -167 cm ja Inarin pinta -8 cm. Kesäkuussa vettä virtasi Pielisjoessa 77 % kauden 1971–2000 keskiarvosta, Vuoksessa 77 %, Kymijoessa 73 %, Karjaanjoessa 48 %, Kokemäenjoessa 63 %, Kalajoessa 54 %, Oulujoessa 24 %, Iijoessa 78 %, Kemijoessa 73 % ja Tornionjoessa 98 %.

Pohjaveden korkeus

Pohjaveden pinnat laskivat kesäkuussa jo koko maassa haihdunnan lisääntyessä. Sateet hidastivat vedenpintojen laskua, ja pienissä muodostumissa pinnankorkeudet vaihtelivat sademäärien mukaan. Pohjaveden pinnat olivat valtakunnallisesti 0–30 cm pitkän ajan keskiarvojen alapuolella. Itä-Suomessa pohjavesi oli kuitenkin alempana, 20–50 cm alle keskimääräisen.

Routa

Pohjois-Suomessa esiintyi kesäkuussa vielä paikoitellen routaa.

Haihdunta


Haihdunta vaihteli kesäkuussa paljon. Kuukauden alkupuolen sekä viimeisten päivien helteillä haihdunta oli voimakasta, mutta viileinä ja sateisina päivinä haihdunta jäi monin paikoin hyvinkin pieneksi. Class A -astioista mitattu kuukauden haihduntasumma vaihteli Pohjois-Lapin 50 mm:stä Etelä- ja Keski-Suomen yli 150 mm:iin. Pohjanmaalla ja Ahvenanmaalla haihdunta oli kesäkuussa tavallista vähäisempää, kun taas Etelä- ja Itä-Suomessa vettä haihtui monin paikoin tavallista enemmän. Pohjois-Suomessa kesäkuun haihduntasumma oli lähellä pitkän ajan keskiarvoa. Mallilaskelmien mukaan haihdunta oli kesäkuussa maa-alueilta valtaosassa Suomea 60–90 mm ja suurilta järviltä enimmäkseen 90–150 mm. 

Pintaveden lämpötila

Kesäkuun alun helteinen sää nosti pintavesien lämpötilat 2–6 astetta keskiarvojen yläpuolelle. Kuun puolivälissä sää viileni ja myös vesistöjen lämpötilat laskivat. Juhannuksen aikaan tuulinen ja sateinen sää sekoitti ja viilensi vesiä ja lämpötilat olivat yleisesti keskiarvon tuntumassa.  Kuun lopussa sää lämpeni jälleen ja järvivedet olivat taas 2–6 astetta tavallista lämpimämpiä. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa lämpötilat olivat 19–24 astetta, Lapissa 11–20 astetta. Kilpisjärveltä jäät lähtivät kesäkuun yhdeksäntenä päivänä eli noin viikon tavanomaista aikaisemmin.

Kartat, kuvaajat ja taulukot

ISSN-L 0358-6367
ISSN 1799-6899

Julkaistu 16.8.2011 klo 10.38, päivitetty 1.7.2013 klo 12.51