Tulvametsät

Huomautus sivuston käyttäjille:

Tämä sivusto ja sen avulla toteutettava havainnointi on vielä testausvaiheessa. Kysymyslomakkeita ja sivuja muutellaan ja niiden toimivuutta arvioidaan saadun palautteen perusteella. Palveluita koekäyttävä testausryhmä voi lähettää palautetta ja kehitysehdotuksia osoitteeseen

havaitsemaan -yhteysosähköpostiosoite havaitsemaan@ymparisto.fi

Julkaiset kyselyllä lähetetyt tiedot CC0 -lisenssillä hankeryhmän kokeilukäyttöön

 

Odota että kysely latautuu tähän yläpuolelle täysin ja että kartta ehtii paikantaa sinut. Travittaessa anna selaimelle oikeus paikannukseen.

Ilmoituspalvelun tunnuskoodi aineistoissa: floodforest_service_code_201906201015220

Ongelmatilanteissa ja parannusehdotuksia varten yhteydenotto sähköpostilla:

havaitsemaan -yhteysosähköpostiosoite havaitsemaan@ymparisto.fi
 
Julkaistu 9.5.2019 klo 13.22, päivitetty 23.10.2019 klo 10.44