Lähettämällä havainnon hyväksyt havaitsijatunnustietojesi käsittelyn -infopalkki ilmoituslomakkeilla

Infopalkki käyttöliittymässä tietoja lähetettäessä annettavasta suostumuksesta: Tämän ilmoituksen yhteydessä havaitsijalle kerrotaan mihin hän sitoutuu jos toimittaa havaitsija- tai havaintokertatunnuksen havaintonsa yhteydessä.

 

Käyttöliittymässä infopalkissa näkyvät tekstit


Infopalkin tekstinä: "Lähettämällä havainnon hyväksyt havaitsijatunnustietojesi käsittelyn"

 

Ohjeessa (?) käyttäjälle näkyvä teksti

 

Toimittamasi tiedot tallentuvat  SYKE CitobsDB järjestelmään eli kansalaiahavaintojärjestelmään. Se ei tallenna henkilö- tai käyttäjätietojasi. Havaitsija- tai havaintokertatunnuksen avulla kansalaishavaintojärjestelmää käyttävät hankkeet tai muut sähköiset palvelut voivat yhdistää lähettämäsi ilmoituksen ylläpitämiinsä osallistuja- ja käyttäjätietoihin, eli tunnistaa sinut tiedon lähettäjäksi. Jos tällaisten tunnusten käytöstä on sovittu, kyseiset hankkeet, palvelut ja muiden järjestelmien  ylläpitäjät vastaavat havaitsija- ja henkilötietojesi käsittelystä. Havaitsija- tai havaintokertatunnus on täytettävä näissä järjestelyissä erikseen sovittavalla tavalla, jotta se toimisi oikein. Jos lisäät havaitsija- tai havaintokertatunnuksen lähettämääsi tietoon, suostut samalla siihen että tätä tunnusta voidaan käyttää erikseen tallennettujen henkilötietojesi käsittelyyn. Havaitsija- tai havaintokertatunnuksen lisääminen on vapaaehtoista, mutta ilman sitä havaintoa ei voida yhdistää tekijäänsä kuvatulla tavalla.

 

Huomautuksessa (!) käyttäjälle näkyvä teksti


Linkki tälle sivulle kanslaishavainnot.fi palvelussa

 

Käyttötapa

Kun havaitsija täyttää kohdan 'Havaitsija- tai havaintokertatunnus', tietojen ilmoituksen mahdollistavassa kysymyspatterissa on tämä ilmoitus (joka näkyy infopalkkina lomakkeella tms) ja havaitsija sekä täyttää tunnustiedon että lähettää havainnon, syntyy havaitsijan tietojen käsittelyn oikeuttava suostumus havaitsijan ja kaikkien ko tietoa käyttävien välillä. Havaitsijan tietoja käsittelevät vastaavat näistä järjestelyistä, CitobsDB järjestelmä ei kerää havaitsijoiden tietoja.

 

Suostumuksen peruutus

Mikäli havaitsija haluaa peruuttaa havaitsijan tietojen käsittelyn oikeuttavan suostumuksensa havaitsijan ja kaikkien ko tietoa käyttävien välillä, on niiden ilmoitusten ID-numerot ("Havainnon ID" verkossa näkyvillä kartoilla) ja niitä vastaavat ilmoitettaessa käytetyt 'Havaitsija- tai havaintokertatunnus' -tiedot ilmoitettava ensisijaisesti niille hankkeille ja niiden järjestelmien ylläpitäjille, joiden kanssa ko tunnusten käytöstä ja henkilötietojen keräämisestä on sovittu. 

Toissijaisesti pyyntö tietoineen voidaan ohjata sähköpostitse osoitteeseen

havaitsemaan -yhteysosähköpostiosoite havaitsemaan@ymparisto.fi
 

 

 

 

tai muuten vastaanottaa ilmoitus CitobsDB järjestelmän ylläpidon tietoihin.

Suostumuksen peruuttaminen luonnollisesti edellyttää, että peruutusilmoituksen tekijälle on tunnistettavissa oikeus peruuttaa suostumus, esimerkiksi että kyseessä on sama henkilö tai muuten tähän oikeutettu taho, ja että tästä oikeudesta ei ole muussa yhteydessä luovuttu tai peruuttaminen ei ole jostain muusta syystä mahdollista tai toivottua.  Tällaisista esimerkiksi tieteellisiin havaintoaineistoihin liittyvistä rajauksista linjaavat kyseisten henkilötietorekisterien pitäjät omissa tietosuojailmoituksissaan ja käytännössä toteuttavat niitä omassa toiminnassaan ja mahdollisissa omissa sähköisissä palveluissaan.

Havaitsijan itse ilmoittamat tai CitobsDB järjestelmään tuottamat 'Havaitsija- tai havaintokertatunnus' -tiedot perustuvat havaitsijan omaan julkaisusuostumukseen, ja ne ovat osa havaitsijan ilmoituksensa yhteydessä ilmoittamaa tietuetta. Niäiden anonymisointi- tai pseudonymisointitietojen käyttö perustuu havaiutsijan ja kolmannen osapuolen / muiden osapuolten välisiin järjestelyihin tai havaitsijan omatoimiseen havaintokirjanpitoon CitobsDB järjestelmän avulla. 

CitobsDB kansalaishavaintojärjestelmässä ei käsitellä havaitsijoiden henkilötietoja, joten se ei voi myöskään lopettaa niiden käsittelyä. CitobsDB järjestelmästä jaettavasta julkisesta avoimesta havaintoaineistosta ei ilman painavaa syytä poisteta tietoja: Suostumus tai suostumuksen poisto on ensisijaisesti havaitsijan ja 'Havaitsija- tai havaintokertatunnus' -tietojen käyttäjätahojen välinen asia. Ensisjaisesti tietojen käyttäjätaho siis lopettaa anonymisointi- tai pseudonymisointitietojen käytön havaitsijan osalta, ja vasta toissijaisesti ko 'Havaitsija- tai havaintokertatunnus' poistetaan CitobsDB järjestelmästä julkaistusta aineistosta.

Mikäli havaintoon liittyvään  'Havaitsija- tai havaintokertatunnus' -tietoon liittyvän käyttöoikeuden peruutus vaatii tunnukseen tallennettuun tietoon perustuvan tiedon poistoa avoimesti käytettävissä olevasta CitobsDB järjestelmästä julkaistusta aineistosta, voi CitobsDB järjestelmän ylläpito harkintansa mukaan poistaa avoimesti käytettävistä myös muut ilmoituksen yhteydessä toimitetut tiedot.

 

Katso myös

Havaitsija- tai havaintokertatunnus kansalaishavaintojärjestelmissä

Julkaistu 27.6.2019 klo 14.21, päivitetty 27.6.2019 klo 15.56