Tulvat

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Ilmatieteen laitoksen yhteinen Tulvakeskus seuraa, ennustaa ja varoittaa tulvista maa-alueilla ja rannikoilla. Tärkeänä osana toimintaa pyritään myös varautumaan ja ennaltaehkäisemään erilaisten tulvien aiheuttamia ongelmia, vaurioita ja vaaratilanteita eri viranomaisten yhteistyöllä ja tiedotuksella.

Tulvat johtuvat erilaisista syistä: Sateet tai keväiset lumipeitteen sulamisvedet nostavat järvien ja jokien vedenpintaa, tuuli ja ilmanpaine muuttavat veden korkeutta meren rannikolla, paikalliset rankkasateet ja sulamisvedet aiheuttavat paikallisia hulevesitulvia taajama-alueilla myös kaukana vesistöistä, uoman äkillinen tukkeutuminen saattaa nostaa ojan tai joen veden rantapenkereiden yli jne. Tietoja näistä paikallisista, muuttuvista ja yllättävistäkin ilmiöistä pyritään keräämään myös suoraan kansalaisten ilmoittamina havaintoina. Vaaraa aiheuttavista tilanteista on aina ilmoitettava suoraan yleiseen hätänumeroon 112. Kansalaishavaintojärjestelmien kautta ilmoitettavat tiedot eivät toistaiseksi luotettavalla tavalla välity hätänumeropäivystäjille.

Viemäreiden ja putkirikkojen aiheuttamat veden tulvimiset kaduille tai varsinkin kiinteistöjen sisällä eivät kuulu Tulvakeskuksen vastuulle. Niistä pitäisikin ilmoittaa ensisijaisesti kiinteistön tai putkiston omistajalle tai kiinteistöhuollosta vastaaville. Vaikka joissakin kyselyissä on mahdollista merkitä tulvan syyksi myös tällainen, ei tieto nopeita toimenpiteitä varten välttämättä siirry ajoissa – tai välttämättä lainkaan – kiinteistöstä vastaavalle, ellei hän seuraa avoimeen tietoon tuotettuja ilmoituksia.

Yleinen tulvien havainnointi

  • Yleisiä havaintoja tulvista voi ilmoittaa Tulvakeskukselle yleisinä tulvahavaintoina.

Aikaisemmin kerätyistä tiedoista

  • Kyselystä on tarjolla vain versio 20180607a.

Ilmatieteen laitoksen Sää-applikaatio

Ilmatieteen laitoksen Sää-applikaatiolla voi ilmoittaa myös tulvatietoja. Samansisältöisiä havaintoja voi ilmoittaa myös Tulvakeskuksen vastaavana (LOOKALIKE) kyselynä tulvista.

Aikaisemmin kerätyistä tiedoista

  • Kyselystä on tarjolla vain versio 20180815a.

 

Julkaistu 17.8.2018 klo 14.39, päivitetty 5.12.2018 klo 12.07