Roskaantuminen

Roskaantumisen seurannan, ehkäisyn ja ympäristön siivouksen kansalaiskampanjat

Tälle sivustolle kerätään linkkejä kansalaistieteen ja kansalaiaktiivisuuden kampanjoihin, joilla roskaantumista ja sen vaikutuksia pyritään arvioimaan ja vähentämään. Tarkoituksena on kerätä samaan paikkaan tiedonlähteet ja palvelut, joiden kanssa SYKE kansalaishavaintopalvelu tekee yhteistyötä. 

Palautetta kaikista näistä palveluista kerätään yhteysosoitteella

havaitsemaan -yhteysosähköpostiosoite havaitsemaan@ymparisto.fi
 

 

 

 

Meriympäristön roskaantuminen

SiistiBiitsi on keskeinen merenrantojen roskaantumisen toimintaohjelma. Sen tietojen keräämisessä heillä on oma lomakkeensa, ja tietoja voi kerätä myös JärviWikin Havaintolähetin kautta.

Kokeilut kesällä 2021

Erityisesti muovipellettiroskien kartoittamiseksi käytetään Roskaisuuden ilmoittaminen -karttalomaketta

Kokeilukäytössä kesällä 2021 ovat seuraavat palvelut:

  1. Roskaisuuden ilmoittaminen
  2. Kalanpyydykset, kadonneet ja löydetyt
  3. Lintujen syömän muoviroskan kartoitus lintujen oksennuspalloista ja ulosteista
  4. Roskiin kiinni tarttuneiden eläinten tietojen keräys

 

Julkaistu 16.6.2020 klo 13.05, päivitetty 28.4.2021 klo 17.05