Hyppää sisältöön

Pölyttäjien esiintyminen ja niille suotuisat ympäristöt

Tämä kampanjasivusto on tehty hankevalmistelua ja kokeiluita varten, joten kerättyjä tietoja ei vielä käytetä varsinaisessa tutkimuksessa tai esimerkiksi kaavoitukseen liittyvissä selvityksissä.

Tälle kampanjasivustolle on koottu pölyttäjähyönteisiin liittyviä kansalaishavainnoinnin sekä havainnointijärjestelyiden havaintojen tulkinnan menetelmiä. 

Erilaiset, myös keskenään vaihtoehtoiset kyselylomakkeet, kartat ja verkkosivut ovat kokeiluihin osallistuvien kokeiltavina.

Tietoiskut pölyttäjähyönteisten havainnoinnista ja tiedon merkityksestä ekologisten verkostojen arvioinnissa

 1. Tietoisku: Pölyttäjähyönteisten kertomaa kaupunkien kaavoitusta varten

Pölyttäjähyönteisten ja niille suotuisien alueiden havainnointi kaupungeissa

Havainnointipaikat ja laskentalinjat

 1. Kiinnostavat havaintopaikat yleensä
 2. Pölyttäjähyönteisten havainnointipaikka
  1. Havainnointipaikan määrittäminen
  2. Havainnointipaikkojen kartta
  3. Vartin paikka
 3. Pölyttäjähyönteisten laskentalinja
  1. LOMAKEtulossa

Havaintoja maastossa

 1. Pörriäishavaintoja
  1. LOMAKEtulossa
 2. Niittymäisiä kohteita ja muuta pölyttäjille merkityksellistä kasvillisuutta
  1. LOMAKEtulossa

Yhteenvetoja kartoilta, löydettyjä pölyttäjille tärkeitä paikkoja

 1. Pölyttäjille tärkeät paikat
  1. LOMAKEtulossa
 2. Pölyttäjille tärkeiden paikkojen ominaisuuksia
  1. LOMAKEtulossa

Johtopäätöksiä ja arvioita tärkeiden paikkojen arvosta tai ekologisen verkoston jatkuvuudesta

 1. Arviot pölyttäjille tärkeiden paikkojen arvosta
  1. LOMAKEtulossa
 2. Arviot pölyttäjähyönteisiin liittyvien ekologisten verkostojen vahvuudesta ja jatkuvuudesta
  1. LOMAKEtulossa
 3. Arviot yleisestä ekologisesta verkostosta ja tarvittavista toimenpiteistä pölyttäjähavaintojen valossa
  1. LOMAKEtulossa

Ilmoita kerätyssä aineistossa havaitsemistasi virheistä, kysy neuvoa ongelmatilanteissa tai lähetä parannusehdotuksia sähköpostilla osoitteeseen

havaitsemaan -yhteysosähköpostiosoite havaitsemaan@ymparisto.fi

Julkaistu 25.11.2020 klo 17.17, päivitetty 25.11.2020 klo 17.17