Luontotyyppien kartoituksen kansalaishavainnot: Suot

Huomautus sivuston käyttäjille:

Tämä sivusto ja sen avulla toteutettava havainnointi on vielä testausvaiheessa. Kysymyslomakkeita ja sivuja muutellaan ja niiden toimivuutta arvioidaan saadun palautteen perusteella. Palveluita koekäyttävä testausryhmä voi lähettää palautetta ja kehitysehdotuksia osoitteeseen

havaitsemaan -yhteysosähköpostiosoite havaitsemaan@ymparisto.fi
 

 

 

Suotyyppien tunnistamisen havainnot ja  havaintojen ilmoituslomakkeet

Luontotyyppien havainnoimiseksi perustetaan ensin havaintokertakohtainen havaintopaikka, johon samalla kerralla tehtävät erilaiset havainnot voidaan yhdistää. Havaintopaikan ID-numeron avulla toisiinsa liittyvät havainnot merkitään koskemaan samaa aikaa ja paikkaa.

Jos käyt samalla alueella uudestaan, on selkeämpää että perustat jokaisella retkellä oman havaintopaikan.

Suoluontotyyppien havainnoinnin perusilmoituksen lisäksi jatkossa luultavasti julkaistaan myös tietyntyyppisiin soihin tai tiettyjen suoluonnon ilmiöiden kuvailuun tarkemmin paneutuvia havaintolomakkeita.

  1. Ilmoita uusi havaintopaikka: Luontotyypin havaintopaikan tiedot
  2. Tarkasta havaintopaikan numero: Kartta: Luontotyyppien havaintopaikat
  3. Täytä suota yleisesti kuvaileva havaintoilmoitus:
    1. Ilmoita havaintosi: Suoluontotyyppien havainnoinnin perusilmoitus 
    2. Ilmoita havaintosi: Suon kenttäkerroksen täydentävä havainto
Julkaistu 6.6.2019 klo 14.12, päivitetty 5.7.2019 klo 16.14