Luontotyyppien kartoituksen kansalaishavainnot: Suot

Huomautus sivuston käyttäjille:

Tämä sivusto ja sen avulla toteutettava havainnointi on vielä testausvaiheessa. Kysymyslomakkeita ja sivuja muutellaan ja niiden toimivuutta arvioidaan saadun palautteen perusteella. Palveluita koekäyttävä testausryhmä voi lähettää palautetta ja kehitysehdotuksia osoitteeseen

havaitsemaan -yhteysosähköpostiosoite havaitsemaan@ymparisto.fi
 

 

 

Suotyyppien tunnistamiseen liittyvät havaintolomakkeet

  1. Luontotyypin havaintopaikan tiedot
  2. Ilmoita havaintosi: Suoluontotyyppien havainnoinnin perusilmoitus 
Julkaistu 6.6.2019 klo 14.12, päivitetty 10.6.2019 klo 17.46