Leväseuranta

Suomen ympäristökeskus (SYKE) kerää levähavaintoja sisävesiltä ja Itämereltä. Sinilevien kelluvien tai pintaveteen sekoittuneiden massaesiintymien havaintojen ilmoittaminen on tärkeää: Myrkyllisten levien haittojen torjunnan lisäksi leväesiintymät kertovat veden rehevöitymisestä. Varsinkin sisävesillä levähaitoista kärsiviä vesistöjä voidaan myös kunnostaa.

Sinilevän massaesiintymistä voidaan saada havaintoja sekä mereltä että sisävesiltä. Osa sinilevistä on myrkyllisiä, joten leväistä vettä ei suositella käytettäväksi mihinkään eikä leväisessä vedessä pitäisi uida.

Vedessä irrallaan kelluvien levien esiintymisen lisäksi voidaan havaita myös kaislikoiden, ruovikoiden ja muiden korkeampien vesikasvien esiintymistä. Pohjaan kiinnittyneen vesikasvillisuuden ja vuosittain samalle paikalle kasvavien vesikasvien (ruovikoiden) havainnoinnille on omat sivunsa.

On myös mahdollista havainnoida muita levätyyppejä, ja tuottaa vedenlaadusta laajemmin kertovia havaintoja (esim. näkösyvyyshavainnot yhdessä levien esiintymisen kanssa). Jatkossa saatetaan julkaista myös erilaisia vesistöjen kunnostustöihin liittyviä kyselyitä. Koska yksittäiset menetelmät voivat poiketa meri- ja järvialueilla toisistaan, esitellään ne tässä omissa kappaleissaan. Monet kysymyspatterit ovat kuitenkin samoja sekä järvi- että merialueille.

Leväseuranta järvillä ja sisävesillä

Aiemmin kerätyistä tiedoista

  • Sinilevähavaintoja on kerätty merihavaintojen kanssa yhteisellä kysymyspatterin versiolla

Leväseuranta Itämerellä

Pimeässä hohtavista Alexandrium -levistä tms nimenomaan merellisistä ilmiöistä ei toistaiseksi vielä kerätä järjestetysti yleisöhavaintoja.

Itämeren havainnointiin on myös oma kampanjasivustonsa

Havainnoinnin tuki

havaitsemaan sähköpostiosoite kuvana

Sinilevähavaintojen ilmoittamisesta voi pyytää ohjeita osoitteesta:

Havaintoja voi myös kätevästi lähettää Järviwikin Havaintolähetin kautta.

 

 

 

Julkaistu 25.9.2018 klo 13.35, päivitetty 5.12.2018 klo 12.09