Kansalaishavaintojen joukkoistetun laadunvalvonnan kampanja

Kansalaishavaintojärjestelmään kerättyjen havaintojen tarkastamista sekä muuta laaduntarkastusta, -parannusta ja kuvailua varten on omat kansalaishavaintokyselynsä. Ne kuuluvat tyypillisesti kategoriaan ”System” - tai joskus myös kategoriaan ”Legal” - ja niitä kutsutaan annotaatiohavainnoiksi: Niiden avulla aiemmin toimitettujen havaintojen virheet tai muut ominaisuudet merkitään (eli ”tehdään annotaatio”) uusien, vanhoihin havaintoihin viittaavien havaintojen avulla.

Annotaatioden toimittaminen

Annotaatiot olemassa oleviin havaintoihin toimitetaan samoista järjestelmistä joilla havaintotietoa muutenkin: Usein ne ovat vaikkapa virheellisten havaintojen korjailua havaitsijan käyttöliittymässään tekemien toimenpiteiden mukaisesti. Tyypillisesti annotaatiohavainnossa ilmoitetaan mihin havaintotapaukseen annotaatio viittaa (Open311 ’service_request_id’) ja minkä tyyppisestä havainnosta on kyse (Open311 ’service_code’). Useimmiten annotaatiohavaintoon on mahdollista liittää annotaation tekijän ja käsittelykerran tunnus – joka ei kuitenkaan ole henkilötieto, sillä annotaatiohavainnon voi myös CitobsDB järjestelmän kanssa toimiva ohjelmisto luoda ja toimittaa automaattisesti. Se järjestelmä, jonka kautta annotaatio tiettyyn havaintoon on lähetetty, saattaa tallentaa lähettäjän henkilötiedon. Tuossa järjestelmässä käsittelykerran tunnuksen ja käsittelyn tehneen henkilön saattaa voida yhdistää toisiinsa. On mahdollista muttei mitenkään automaattista, että annotaation lähettäneeltä järjestelmältä voisi saada annotaation lähettäjän henkilötiedot kyselyn pohjalta käyttöönsä.

Annotaatioiden käyttö

Annotaatioiden pohjalta saatetaan tehdä myös erilaisia päivitystoimenpiteitä, kuten esim poistaa tietty havainto yleisesti jaetusta aineistosta. Annotaation käsittelykertaan saattaa liittyä myös järjestelmäkohtaisen käyttövaltuuden tunnustieto, jolla tallentaja osoittaa valtuutensa tallentaa kyseisen toimenpiteisiin johtavan merkinnän. Myös annotaatiota lähetettäessä käytettyjen havaintojen arvioinnin annotaatio-ohjeiden viite esimerkiksi ohjesivuston osoitteena on usein mahdollista liittää annotaatiohavaintoon.

Annotaatio ei välttämättä ole laaduntarkkailun tai virheiden ilmoittamisen tietoa: On myös mahdollista liittää vaikka tietoa havaitsijan osaamis- ja havaitsijakoulutustasosta tai vaikkapa kampanjan havaitsijoiden palkitsemisasioihin liittyviä tietoja annotaatiohavaintoina. Annotaatio saattaa kohdistua myös muuhun kuin yksittäiseen havaintotietoon: ”Järven X alueelta tarvittaisiin lisää havaintotyypin Y tietoja kampanjan Z puitteissa”, ”Havaintotyypin Y havaintojen oikeellisuuden tarkastamiseksi tämän kohteen tyyppisissä tapauksissa voidaan käyttää tässä viitattuja ohjeita”.

Annotaatioden kategoriat: System ja Legal

Annotaatio kuuluu System – kategoriaan, jos sen avulla voidaan esimerkiksi päätellä pitäisikö yksittäisen havainnon olla valid vai non-valid tilassa: Voidaan ajatella että havainto vaikuttaa järjestelmän toimintaan.

Annotaatio kuuluu Legal –kategoriaan, jos siinä olevalla tiedolla ilmoitetaan oikeuksista, velvollisuuksista, tarjotuista tehtävistä tai annetuista menettelyiden ohjeista: Voidaan ajatella että tietoa toimitettaessa usein syntyisi tai toteutuisi jonkinlainen sopimus – tai ainakin ehdotus tai tarjous sellaisesta. Tyypillisiä esimerkkejä ovat ”Havaitsijaporukka H aikoo seurata havainnoillaan tätä luonnonkohdetta” tai ”Kampanjajärjestäjä K toivoo tästä lisää havaintotyypin Y havaintoja”. CitobsDB ei itse ota kantaa kuinka sitovia ja velvoittavia tai mahdollisesti korvausvelvollisuutta aiheuttavia nämä sitoumukset tai tahdonilmaukset ovat – se on annotaatioita käyttävien oma asia.

Annotaatiot ovat paikka- ja aikatiedon sisältäviä kysymyksiä. Aikatietona käytetään usein joko annotaatiotiedon ilmoitusaikaa tai harvinaisempana vaihtoehtona voimassaoloaikaa (”…havaintoja tarvitaan kampanjassa Z aikavälillä …”). Havaintoihin liittyvät annotaatiot pitäisi toimittaa samalla paikan tiedolla kuin itse annotoitava havaintokin: Tarvittaessa virheellisen havainnon ilmoitus pitäisi voida yhdistää tuohon virheelliseen havaintoonsa myös paikan tai pienen välimatkan perusteella. Ja toisaalta, tiettyyn havaintoon liittyvät annotaatiot pitäisi paikannustarkkuuden rajoissa voida löytää myös paikkatieto-operaatiolla: Näin sama annotaatio voisi myös viitata saman ajankohdan samalla paikalla tehtyihin useisiin havaintoihin, esim. ”… asiantuntija kävi paikalla ja totesi alueelta ilmoitetut yllättävät havainnot paikansapitäviksi”.

Annotaatiohavaintojen kysymyspattereita

Tällä hetkellä käytössä olevia CitobsDB annotaatiokysymyspattereita.

Virheiden ilmoittaminen

Virheiden käsittely

Muu tiedonkäsittely

Julkaistu 20.9.2018 klo 12.58, päivitetty 5.7.2019 klo 13.24

Aihealue: