Ilmoitus kutusoraikosta vaelluskalojen poikastuotannon ei-julkista seurantaa varten

Tällä ilmoituksella perustetaan ei-julkinen havaintopaikka löydetylle tai uudelle kunnostetulle kutusoraikkokohteelle. Sitä ei näy tässä ja muissa julkisissa verkkopalveluissa, koska on tarkoitus että siltä tekee havaintoja vain erikseen sovittu työryhmä. Tällaiselle paikalle ei tyypillisesti toivota ylimääräistä liikennettä tai maastoa kuluttavaa kulkua - se saattaa myös olla rajoitus- tai suojelualueella.

Ei-julkinenkin havaintopaikka voidaan merkitä maastoon esimerkiksi kyltillä, tarralla tai mitta-asteikolla varustetulla vedenkorkeuden mittauskepillä. 

Koska vuosien varrella eri aikoihin kesästä tehdyt havainnot on havaintojen tulkintaa varten syytä saada samasta paikasta, kannattaa paikan valintaan käyttää hieman aikaa ja harkintaa. Havaintopaikkana on noin 10 neliömetrin kaista puron tai joen rantaviivaa kutusoraikon kohdalla. Tarkemmat ohjeet painan valintaan ovat tällä ohjesivulla. (TULOSSA)

Ilmoita kutusoraikkopaikka vain kerran kyseiselle paikalle: Saman koskialueen alueella voi olla useita ilmoitettuja soraikkoja. Jokaiselta soraikolta voidaan tuottaa oma erillinen havaintotilastonsa.

 

 

 

Havaintoilmoituksen avulla tuotetusta havainnon ID-numerosta tulee kyseisen havaintopaikan tunnusnumero eli 'kohdenumero'. Se voidaan kirjata esimerkiksi paikalle kiinnitettäviin havainnoinnista kertoviin kyltteihin ja tarroihin. Sekaannusten välttämiseksi onkin siis selkeintä, ettei samalta soraikolta tehdä useaa ilmoitusta ja näin hankita sille useaa kohdenumeroa.

Julkaistu 14.5.2019 klo 11.54, päivitetty 14.5.2019 klo 11.54