Hyppää sisältöön

Seitsemän faktaa

Hankkeen toteutus perustuu seuraaviin seikkoihin:

  1. On aika tehostaa niitä vesiensuojelutoimenpiteitä, joilla vesien tilan paranemista saadaan todistetusti aikaan. Ravinnevalumien vähentämisen merkitys on kiistaton tosiasia.
  2. On aika saada enemmän vastinetta käytetylle rahalle. Ympäristökorvausjärjestelmän rahoitus ei kohdennu riittävästi siihen, mihin se on tarkoitettu.
  3. Nykyisen suojavyöhykemäärän teho riittäisi pitkälti saavuttamaan tavoitteeksi asetetut ravinnevalumien vähenemät, mikäli ne olisivat oikeissa eli eroosioherkimmissä paikoissa. Nyt teho jää vain 20–30 prosenttiin.
  4. Luonnonvarakeskus on kehittänyt RUSLE2015-eroosiomallinnusta pitkään. Nyt sen täydentäminen ja ottaminen käyttöön valuma-alueiden viljelysalueita koskevan tiedon hallintaan on merkittävä edistysaskel.
  5. Hankkeen toteutuksessa tarvitaan monialaista asiantuntijuutta ja avoin yhteistyö erityisesti viljelijöiden kanssa on keskiössä.
  6. Hanke tuottaa mallinnusvälineen, jonka avulla voidaan luotettavasti kohdentaa maatalouden vesiensuojelutoimenpiteiden toteutus oikeisiin paikkoihin, mikä tuottaa vesiensuojelullisia tuloksia ja vastinetta käytetylle rahalle.

Vesiensuojelu on resurssiviisautta, koska pitkällä aikavälillä vesistöjen kunnolla on suuri sekä taloudellinen että elinympäristön laatua koskeva merkitys.

KOTOMA_Eroosio_viljapelto_JariHyväluoma_556x320px
Eroosio viljapellolla. © Jari Hyväluoma
Julkaistu 26.1.2017 klo 13.52, päivitetty 30.1.2017 klo 15.42