Aineistot ja analyysit

KOTOMA-esite: Maatalouden vesiensuojelun kohdentaminen – KOTOMA.pdf (1 Mt)
 

Kotoma-hankkeen tarkoituksena on tuottaa vesiensuojelutoimenpiteiden kohdentamismalli, jonka tavoitteena on käyttää paikkatieto-ohjelmistoja määrittämään ne peltolohkot, joilla on suuri eroosioriski ja joista irtoaa eniten ravinteita vesistöihin. Paikkatiedon avulla määritellään myös mitkä vesiensuojelutoimenpiteet soveltuvat kullekin peltolohkolle.

Paikkatietoanalyyseistä muodostetaan ArcMap paikkatieto-ohjelmistossa käytettävä työkalu, jossa käytetään lähdeaineistona Luonnonvarakeskuksen KOTOMA-hankealueelle tekemää RUSLE 2015 eroosiomallia, sekä ELY-Keskuksen käytössä olevaa paikkatietoaineistoa.

KOTOMA-paikkatietotyökalu muodostuu räätälöidystä pohja-aineistosta ja eri vesiensuojelutoimenpiteiden soveltuvuusanalyyseistä. Vesiensuojelutoimenpiteiden analyyseissä kutakin menetelmää tarkastellaan erikseen niille asetettujen kriteerien perusteella.  Työkalussa käytettävistä vesiensuojelumenetelmistä laaditaan analyysiesitteet, jotka käsittelevät menetelmässä käytettyjä kriteerejä ja miten niitä käytetään paikkatietotyökalussa.

KOTOMA- paikkatietotyökalu

Paikkatietoanalyysin lopputuloksen syntyy peltolohkokohtainen taulukko johon saraketietoihin tulee merkintä jokaisesta vesiensuojelumenetelmästä ja menetelmän soveltuvuudesta kyseiselle peltolohkolle.

 
 
 
 
 
 
Julkaistu 26.1.2017 klo 13.49, päivitetty 17.12.2020 klo 13.53