Tietoa KEKO-laskennasta

KEKO-laskenta perustuu tieteellisista tutkimuksista koottuihin kriteereihin ja arviointimenetelmiin. Laskentaa on pilotoitu suunnittelukohteissa laskurin kehitykseen osallistuneissa kaupungeissa. Laskennan lähtötietojen määrittelyssä on otettu huomioon maankäytön suunnitelussa käytetyt kaavamerkinnät ja saaatavilla olevat tiedot.

KEKO laskee vaikutuksia sekä rakennetun ympäristön tuotanto- että käyttövaiheesta. Arviointiteemoja ovat maankäytön muutosten luontovaikutukset, rakennusten ja infrastruktuurin rakentamisen vaikutukset, rakennusten ja infrastruktuurin käyttövaiheen vaikutukset sekä henkilöliikenteen vaikutukset. 

Kokonaisekotehokkuuden määrittämisessä kolmen ekotehokkuuden osa-alueelle - kasvihuonekaasupäästöille, luonnonvarojen käytölle sekä vaikutuksille luonnon monimuotoisuuteen ja ekosysteemipalveluihin - lasketaan indeksiarvo, joka kuvaa vaikutusten suuruutta verrattuna Suomen kaupunkiseutujen viime vuosien keskiarvoon. Kokonaisekotehokkuus on keskiarvo näistä kolmesta indeksiluvusta. Ekotehokkuuusindeksin laskeminen edellyttää lähtötietojen syöttämistä kaikista arviointiteemoista.

KEKO-laskemnnan perusteet on kuvattu seuraavissa dokumenteissa. Arviointimentelmistä julkaistaan raportti Suomen ympäristökeksuksen raportteja -sarjassa sykstyllä 2016.

KEKO-laskennan kuvaus 2016-04 - Maankayton muutos - Arvokkaat luontoalueet ja viherrakenne (pdf, 345 kt)

KEKO laskennan kuvaus 2016-04 - Henkilöliikenne (pdf, 247 kt)

KEKO laskennan kuvaus 2016-04 - Rakennuskanta - Uudisrakennukset ja energiakorjaukset - Energiantuotanto - Liikenneverkko (pdf, 1 172 kt)

KEKO laskennan kuvaus 2016-04 - Kokonaisekotehokkuus (pdf, 219 kt)

 

Lisätietoja

KEKO-työkalun neuvonta Suomen ympäristökeskuksessa

  • Sähköposti: palvelunimi@ymparisto.fi [palvelunimi=keko]

 

Julkaistu 20.9.2016 klo 8.32, päivitetty 3.1.2019 klo 12.51