Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen: EU:n elpymispaketti nopeuttaa ilmastotoimia ja tukee vuoden 2030 päästövähennystavoitteen nostoa

Tiedote 21.7.2020 klo 16.11

Eurooppa-neuvosto saavutti tänään tiistaina 21.7. sovun EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä ja elpymispaketista, jolla vauhditetaan Euroopan elpymistä koronaviruksen seurauksista. Rahoituspäätöksissä on vahva ilmasto- ja ympäristöpainotus: vähintään 30 prosenttia seitsenvuotisesta 1 075 miljardin euron rahoituskehyksestä ja 750 miljardin kertaluontoisesta elpymisvälineestä tulee osoittaa ilmastotoimiin. Kaiken rahoituksen tulee myös tukea Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita.

”Tulos on historiallisen suuri panostus Euroopan unionin ilmasto- ja ympäristötoimiin. Vähintään 30 prosenttia kaikesta EU-rahasta sidotaan ilmastotavoitteiden toteuttamiseen. Lisäksi EU irtaantuu ympäristölle haitallisista tuista. Mikään EU-budjetista rahoitettava toimi ei saa merkittävästi haitata luonnon monimuotoisuuden ja ilmaston suojelua”, ministeri Mikkonen kuvaa.

EU-rahoituksen korvamerkintä nopeuttaa ilmastotoimia Euroopassa ja kirittää EU:n päästövähennystavoitteen ja Pariisin sopimuksen alla tehdyn sitoumuksen kunnianhimon tason nostoa. Suomi edistää aktiivisesti EU:n päästövähennystavoitteen nostoa nykyisestä 40 prosentista vähintään 55 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

”EU-johtajat ovat nyt yksimielisesti sitoutuneet nostamaan unionin 2030 päästövähennystavoitetta tämän vuoden aikana. Näin EU kirittää esimerkillään muita, EU:n ulkopuolisia maita nostamaan ilmastositoumuksiaan Pariisin sopimuksen mukaisiksi. Investoinnit päästövähennyksiin ja puhtaaseen teknologiaan luovat myös vientimarkkinoita suomalaisille toimijoille”, ministeri Mikkonen sanoo.

Ministeri Mikkonen asetti huhtikuussa kansallisen työryhmän laatimaan ehdotuksia koronakriisin jälkeisistä kestävistä elvytystoimista, jotka vastaavat samalla ilmastokriisiin ja luonnon köyhtymiseen. Ryhmän puheenjohtajat, ympäristöministeriön kansliapäällikkö Juhani Damski ja Sitran johtaja Mari Pantsar, luovuttivat väliraportin ministerille 16. kesäkuuta. Ryhmä on myös laatinut kestävän elvytyksen kriteeristön, jonka avulla voidaan arvioida yksittäisten toimien vaikutuksia ilmastoon, luonnonvarojen riittävyyteen, kiertotalouteen, luonnon monimuotoisuuteen ja ympäristön tilaan.

”Lisäksi keväällä asettamani Kestävän elvytyksen työryhmä valmistelee syksyksi lisäehdotuksia ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden kannalta kestävistä talouden elvytystoimista koronakriisin jälkeisessä yhteiskunnassa. Valmistelua tehdään erityisesti EU-rahoituksen kohdentamiseksi tehokkaasti Suomen tarpeisiin”, ministeri Mikkonen kertoo.

Lisätietoja:

Ministeri Mikkosen erityisavustaja Antti Heikkinen, antti.heikkinen@ym.fi, p. 050 348 1406

Kestävä elvytys -työryhmän väliraportti (ympäristöministeriön tiedote 16.6.2020)

Kestävä elvytys -työryhmän laatima kestävän elvytyksen arviointikriteeristö (pdf)