Maankäyttösektorin hiilipäästöjä voidaan hillitä ilmastoviisailla ja kestävillä toimenpiteillä

Uutinen 23.4.2021 klo 9.00
Suomaisema.
Muutokset suonpohjilla turvetuotannon päättymisen jälkeen ovat hitaita ja uuden käyttömuodon valinta voi olla haastavaa. © Oili Tarvainen, Luonnonvarakeskus.

Maa- ja metsätalouden sekä turvetuotannon ilmastopäästöihin vaikuttamalla voidaan vähentää koko Suomen hiilipäästöjä. Suomen ympäristökeskus SYKEn johdolla käynnistyvässä SysteemiHiili-hankkeessa tunnistetaan ja kehitetään ilmastoviisaita ja kokonaisvaltaisesti kestäviä toimenpiteitä maankäyttösektorille. Tämä edellyttää maankäytön muutosten vaikutusketjujen laajaa ymmärtämistä.

SysteemiHiili-hankkeessa tutkitaan muun muassa maankäytön vaikutuksia hiilen vapautumiseen ja vesistöihin huuhtoutuneen hiilen ilmastovaikutuksia. Lisäksi haetaan ratkaisuja, jotka hillitsevät ilmastovaikutusta ja vesien tummumista. Kehitettyjä menetelmiä sovelletaan pilottialueilla maa- ja metsätalouden toimenpiteiden sekä turvetuotantoalueiden jälkikäyttövaihtoehtojen kokonaiskestävyyden arvioinnissa.

Hankkeen tavoitteena on edistää valtakunnallisten ilmastotavoitteiden saavuttamista alueellisessa ilmastotyössä, mikä tekee hankkeesta yhteiskunnallisesti merkittävän ja erittäin ajankohtaisen.

”SysteemiHiili-hanke on poikkeuksellisen kokonaisvaltainen. Sen vahvuuksia ovat systeeminen, ratkaisuhakuinen ja monitieteinen ajattelu. Hankkeessa yhdistyy SYKEn tutkijoiden ymmärrys maankäytön vesistövaikutuksista ja valuma-aluetason mallintamisesta sekä toisaalta maankäyttöön liittyvästä päätöksenteosta. Biodiversiteetin tutkijat tuovat mukaan maaperän hiilivirtojen ymmärrystä ja mallintamisosaamista. Lisäksi SYKEssä on vahva osaaminen hiilivirtaamien muutoksista isoilta vesistöalueilta merien rannikkovesiin”, kertoo hanketta johtava ryhmäpäällikkö Mika Marttunen SYKEstä.

SysteemiHiili-konsortioon kuuluvat SYKEn lisäksi Luonnonvarakeskus, Itä-Suomen yliopisto ja Savonia.

Maankäytön hiilipäästöt suurennuslasin alla uusissa hankkeissa

SYKE menestyi maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelman rahoitushaussa. SYKE on mukana kolmessa rahoitetussa tutkimuskonsortiossa: SysteemiHiili-hankkeen lisäksi rahoitusta sai peltomaan hiilensidontatoimiin perehtyvä Hiiletin sekä metsien käytön ohjauskeinovalikoimaa laajentava HILMARI.

Hiilestä kiinni -rahoitusta myönnettiin kymmenelle konsortiolle yhteensä yli kymmenen miljoonaa euroa. Rahoitettavat hankkeet tuottavat tutkittuun tietoon pohjautuvia ratkaisuja, joilla vähennetään maankäytön hiilipäästöjä sekä ylläpidetään ja vahvistetaan hiilinieluja ja hiilen varastoja. Hankkeilla vahvistetaan myös uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kokonaiskestävyyttä.

Rahoitus on osa hallitusohjelman mukaista maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuutta. Se on myös merkittävä julkinen panostus maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Lisätietoja