Kasvihuonekaasupäästöjen inventaariojärjestelmä Suomessa

Tilastokeskus on Suomen kasvihuonekaasuinventaariosta vastaava viranomainen. Tilastokeskus vastaa myös päästöjen seurannan ja raportoinnin laadunhallinnasta ja sen kehittämisestä. Lisäksi se koordinoi laskentaan osallistuvien asiantuntijalaitosten, kuten Suomen ympäristökeskus SYKEn, Luonnonvarakeskuksen ja Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen, työtä ja tekee yhteistyötä vastuullisten ministeriöiden kanssa.

Suomen ympäristökeskus tuottaa inventaarioon jätesektorin sekä F-kaasujen päästötiedot. Maatalouden ja maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätaloussektorin inventaariotiedot laskee Luonnonvarakeskus.

Suomi ja muut jäsenvaltiot toimittavat inventaarioraporttinsa YK:n ilmastosopimuksen sihteeristölle vuosittain huhtikuun puoliväliin mennessä. Lisäksi kootaan EU:n yhteinen raportti.

Kasvihuonekaasuinventaarion tekemiseen kuluu noin vuosi, ja se myös tehdään vuosittain. Inventaariotiedot lasketaan kahden vuoden takaisten tarkistettujen ja raportoitujen tietojen perusteella. Ajankohtaiset ja viimeisimmät tiedot kasvihuonekaasupäästöistä ja hiilinieluista löytyvät Suomen kansallisesta inventaariojärjestelmästä vastaavan Tilastokeskuksen verkkosivuilta.

 

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Paula Perälä, ympäristöministeriö, p. 0295 250 224, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 14.8.2013 klo 15.47, päivitetty 8.11.2016 klo 9.22