Hyppää sisältöön

Arktisen neuvoston ympäristöministerikokous päättyi keskusteluihin yhteistyön jatkamisesta

Tiedote 23.10.2018 klo 9.31
arctic environment ministers

Arktisten maiden ympäristöministerikokous Rovaniemellä 11.–12. lokakuuta päättyi keskusteluihin yhteistyöstä ilmastonmuutoksen hillinnässä, luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa sekä saastumisen ehkäisemisessä Arktisilla alueilla. Kaksipäiväiseen kokoukseen osallistui ministereitä ja korkean tason edustajia kahdeksasta Arktisen neuvoston jäsenmaasta sekä kuudesta arktisesta alkuperäiskansajärjestöstä. Kokoukseen kutsuttiin myös Arktisen neuvoston tarkkailijamaat ja -järjestöt.

Useat maat toivat esille IPCC:n raportin vahvan viestin ilmastonmuutoksen nopeasta etenemisestä arktisella alueella: IPCC:n raportin mukaan Arktinen alue lämpenee kaksi-kolme kertaa globaalia keskiarvoa nopeammin. Kokouksessa kuultiin paljon kansallisista toimista kasvihuonekaasujen ja mustan hiilen päästöjen vähentämiseksi sekä innovaatioista päästöjen vähentämiseksi. Arktisen neuvoston tarkkailijamaita kutsuttiin vahvistamaan omia toimiaan mustan hiilen päästöjen vähentämiseksi. Kokouksessa keskusteltiin myös yhteistyön lisäämisestä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.

Osallistujat pitivät hyvänä sääntelemättömän kaupallisen kalastuksen keskisellä Jäämerellä estävää sopimusta, josta päästiin sopuun Grönlannissa 3. lokakuuta. Luonnon kestokyvyn turvaaminen muuttuvissa olosuhteissa vaatii toimenpiteitä ekosysteemien kokonaisvaltaiseksi hallinnoimiseksi. Näihin lukeutuvat niin luonnon monimuotoisuuden suojeleminen, kestävän käytön edistäminen, mertensuojelualueiden verkoston kehittäminen kuin merten muoviroskien vähentäminen, yhteistyössä alkuperäiskansojen kanssa. Arktiselle alueelle päätyvien tunnettujen ja uusien kaukokulkeutuvien saasteiden ehkäisemiseksi tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä. Useissa puheenvuoroissa korostettiin Arktisen alueen seurannan vahvistamista sekä parhaan käytettävissä olevan tieteellisen ja alkuperäiskansojen tiedon hyödyntämistä.

”Haluan puheenjohtajamaan ominaisuudessa kiittää Arktisen neuvoston jäsenmaita, pysyviä edustajia sekä työryhmiä erittäin arvokkaasta panoksesta kokouksen valmistelussa ja sen lopputuloksessa, asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen toteaa. Suomi ilmoitti myös tukipanoksestaan kansainväliseen ja alueelliseen musta hiili -yhteistyöhön. Puheenjohtajamaa Suomen kokousyhteenvedon valmistelua jatketaan yhteistyössä jäsenmaiden ja alkuperäiskansajärjestöjen kanssa.

Arktisen neuvoston ympäristöministerikokous järjestettiin ensimmäistä kertaa viiteen vuoteen. Kokouksen tuloksena syntynyttä Chair's Summary -pöytäkirjaa on tarkoitus hyödyntää toukokuussa 2019 järjestettävän Arktisen ulkoministerikokouksen valmisteluissa sekä Arktisen neuvoston ympäristöyhteistyön sisällön suunnittelussa. Arktinen ulkoministerikokous päättää Suomen kaksivuotisen puheenjohtajuuden Arktisessa neuvostossa.

Rovaniemen kokous toteutettiin ulkoministeriön ja WWF Suomen kehittämän ympäristövastuullisen kokouksen konseptin mukaisesti. Yhteydenpito kahdeksan arktisen maan, pysyvien edustajien ja asiantuntijaryhmien välillä ennen kokousta hoidettiin puhelinneuvotteluilla tai sähköpostitse, ilman lentämistä suunnittelupalavereihin. Ministerit ja muut korkean tason edustajat eivät vaihtaneet perinteisiä diplomaattisia lahjoja, vaan jokainen sai oman linnunpöntön, jonka opiskelijat sijoittavat arktisille pesimäalueilla Metsähallituksen monikäyttömetsiin.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Henna Haapala, p. 050 353 3894, etunimi.sukunimi@ym.fi

HUOM. Tiedotetta täydennetty 23.10.2018:

  • Selkeytetty kolmannen kappaleen kieliasua (luonnon kestokyvyn turvaaminen ja mertensuojelualueet)
  • Lisätty linkki Chair's Summary -pöytäkirjaan
  • Lisätty kappale ympäristövastuullisen kokousten konseptista