Hyppää sisältöön

Tulokset

Häävi-hanke kesti reilut kolme vuotta ja päättyi 30.9.2012.

Hankkeen toteutumisen tunnusluvut 1.6.2009–30.9.2012

  • Laaditut maiseman- ja luonnonhoidon yleissuunnitelmat 9 kpl
  • Laaditut kohdekohtaiset hoitosuunnitelmat 137 kpl
  • Hankkeesta kiinnostuneet karjatilalliset ja maanomistajat 438 hlöä
  • Hankkeesta kiinnostuneet yhdistysten ja yhteisöjen edustajat 51 hlöä
  • Hankkeen markkinointitapahtumat ja tiedotteet 194 kpl

Häävissä suunniteltiin hoito yhteensä noin 1000 hehtaarille arvokkaita luonto- ja maisemakohteita viidessä maakunnassa. Kohdekohtaisesta suunnittelualasta lähes 230 hehtaaria oli inventoituja perinnebiotooppeja ja lähes 400 hehtaaria oli luonnonsuojelualueita tai Natura 2000 -kohteita.

Häävin raportit

Hankkeessa laadittiin lisäksi maiseman- ja luonnonhoidon yleissuunnitelmia, jotka on listattu omalle sivulleen:

Tomi_Aho_harkaa_sarvista_I0Z2761.jpg, Tomi_Aho_harkaa_sarvista_I0Z2761.jpg

Kuva: Tomi Aho

Julkaistu 4.11.2014 klo 15.48, päivitetty 6.11.2014 klo 10.57