Hyppää sisältöön

Maiseman- ja luonnonhoidon yleissuunnitelmat

Härkää sarvista -hankkeessa laadittiin yhdeksän laaja-alaista maiseman- ja luonnonhoidon yleissuunnitelmaa, joiden avulla tavoitellaan laidunnushoidon lisäämistä maisematasolla.

Näiden ns. MALU-suunnitelmien avulla koottiin olemassa olevaa tietoa arvokkailta maaseutualueilta ja ohjattiin niille luonnonhoidon rahoitusta.

iso_ahola_viljami_270809 048.JPGMALU-suunnitelman kohdealueelta määriteltiin maatalousympäristön luonnon monimuotoisuuskohteet erityisesti laidunnettaviin kohteisiin painottuen. Myös muut laidunnuksesta hyötyvät luontotyypit otettiin huomioon. Suunnitelma toimii tarkempien kohdekohtaisten hoitosuunnitelmien ja jatkosuunnitelmien pohjana.

Suunnittelualueen asukkaita innostettiin kohteiden kunnostamiseen ja hoitoon. Paikallisia tiedotettiin hoidon rahoitusmahdollisuuksista, mm. erityistuista. Myöhemmässä vaiheessa voitiin yksittäisille kohteille tehdä yksityiskohtaisempia hoitosuunnitelmia ja erityistukisuunnitelmia. Tavoitteena oli löytää suunnittelualueen kohteille hoitajia.

MALU-suunnitelmat ovat linkkeinä tai pdf-muodossa tällä sivulla. Firefox-selain voi vaatia suurikokoisten tiedostojen tallentamista tietokoneen muistiin ennen avaamista.

MALU-suunnitelmat ja suunnittelualueet:

Pirkanmaa

Keski-Suomi

Etelä-Savo

Julkaistu 6.11.2014 klo 10.20, päivitetty 6.11.2014 klo 11.02