Hajajätevesi-säädösten siirtymäaika-alueet uudessa karttapalvelussa

Uutinen 28.9.2017 klo 9.03
Hajajätevesien 100m siirtymäaika-alueiden karttapalvelu

Suomen ympäristökeskus SYKE on tuottanut uuden, viitteellisen 100 metrin vyöhykkeen Manner-Suomen vesistöille ja merenrannoille. Aineisto on kuntien viranomaisten apuna hajajätevesisäädösten siirtymäaikoihin liittyvän aluemäärittelyn tekemisessä, sekä myös muiden tiedontarvitsijoiden käytettävissä. Aineisto on ilmainen. Karttapalveluun on yhdistetty myös luokitellut pohjavesialueet. Paikkatietoaineiston käyttö rakennuksen etäisyyteen rannasta antaa suuntaa-antavan tuloksen ja siihen liittyy merkittävää paikallista epävarmuutta.

Aineisto on käytettävissä kolmella tavalla:

Lisätietoja