Virtavesien kunnostukset ja raakut

Virtavesiä kunnostetaan

Kiskonjoella sivu-uomia kunnostetaan noin 2 km ja Karvianjoella kunnostetaan noin 9 kilometriä. Karvianjoen kunnostukset ovat alkaneet kesällä 2016. Kiskonjoella puroja sekä pääuomaa kunnostetaan noin kaksi kilometriä ja työt alkavat kesällä 2017.

Kunnostuksissa puroihin lisätään puusuisteita, joiden avulla hiekottuneessa uomassa pohjasora saadaan esille ja kiintoaineen kulkeutuminen hidastumaan. Myös soraa ja kiviä lisätään puroihin taimenten lisääntymis- ja suojapaikoiksi. Peltoalueilla vesistökuormitusta on tarkoitus vähentää mm. tulvatasanteiden avulla.

Toimenpiteiden vaikutuksia seurataan vuosittain. Karvianjoella on sähkökalastettu 12 kunnostuskohteella.

Raportit ja suunnitelmat löydät alta.

Karvianjoen kunnostettu sivupuro, Karvianjoen kunnostettu sivupuro
Karvianjoella kunnostettu sivupuro © Pinja Kasvio

 

 

 

 

 


Raakkujen suojelu

Jokihelmisimpukan eli raakun suojelua edistetään hankkeessa. Tavoitteena on inventoida erittäin uhanalaisen jokihelmisimpukan eli raakun nykytila molemmissa joissa ja selvittää mahdollisuus pelastaa uhanalaisen lajin kanta. Raakun glokidiotoukka elää taimenissa ja lohissa ja lajin selviäminen edellyttää mm. lohikalojen hyvää tilaa joissa.

Raakun lisääntyminen ja lajin menestyminen Karvianjoessa on vaakalaudalla. Lajin suojelemiseksi ja lisääntymisen mahdollistamiseksi 100 kpl yli 100 vuotiaita raakkuja kuljetettiin syyskuussa 2017 Konneveden tutkimuslaitokselle kylpylähoitoon.

Lisätietoa jokihelmisimpukoiden selvityksistä ja siirrosta:

 
Raakku_karvianjoki
Karvianjoen raakku © Pinja Kasvio

 

 

Julkaistu 18.9.2017 klo 16.40, päivitetty 7.6.2018 klo 9.53