Etusivu_2_iso_kuvanosto

Luonnontilainen metsäpuro. Kuva: Jari Ilmonen.

Purojen tilan uudet arviointikeinot edistävät kalakantojen ja uhanalaisten lajien säilymistä

Tiedote 16.9.2019, Suomen ympäristökeskus
Pienten virtavesien ekologisen tilan määrittämiseen on kehitetty uusia menetelmiä, jotka mahdollistavat ensimmäistä kertaa vertailukelpoiset ja yhdenmukaiset arviot. Huonokuntoiset purot ja ongelmalliset valuma-alueet voidaan paikallistaa ja vesiensuojelutoimet kohdentaa kustannustehokkaasti. Samalla voidaan vähentää suurempien vesistöjen kuormitusta ja parantaa uhanalaisten lajien kuten esimerkiksi taimenen elinolosuhteita.

Julkaistu 27.8.2019 klo 10.23, päivitetty 16.9.2019 klo 9.51

Aihealue: